Fotograf Libia Castro & Ólafur Ólafsso

Kulturministrarna: nordiskt samarbete är viktigare än någonsin

Publicerad onsdag 05 maj kl 15:24

Pandemins påverkan på kultur- och mediesektorn i Norden stod högt på agendan vid årets första nordiska ministermöte för kultur då ministrarna även enades om budgetprioriteringarna för kommande år.

Det har varit ett extraordinärt år för kultursektorn i alla de nordiska länderna. På tisdagen möttes kulturministrarna för att bland annat diskutera två uppmärksammade rapporter om kultur- och mediasektorn och pandemin som presenterades på mötet. Konsekvenserna av Covid-19 har varit stora och stödpaketen omfattande i alla de nordiska länderna.

- Det är imponerande att se den höga omställningsbarheten bland konstnärer, kulturaktörer och mediesektorn under dessa hårda förutsättningar. Rapporterna pekar samtidigt på kulturpolitiska områden där det är extra viktigt att hålla igång det nordiska samarbetet – det är viktigare än någonsin, säger Annika Saarikko, Finlands forsknings- och kulturminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2021. 

De båda rapporterna, som utarbetats av Nordicom vid Göteborgs universitet respektive Kulturanalys Norden/Telemarksforsking på uppdrag av kulturministrarna utgör ett färskt kunskapsunderlag för högaktuella politiska behov både nationellt och på samnordiskt plan.  För att möta kultursektorns utmaningar som följer av pandemin beslutade ministrarna att avsätta medel till en uppföljande analys om faktiska förändringar i de nordiska kultursektorernas kulturpolitiska mål, stödordningar och budgetstrukturer.

För att läsa hela artikeln och rapporterna klicka här

Foto: Libia Castro & Ólafur Ólafsso

Prenumerera på vårt nyhetsbrev