Fotot är från Art zone på Roskilde Festival 2019. En festival där hållbarhet är inkluderat i alla delar från matbodar till avfallshantering. Fotograf Celina Dahl/Ritzau Scanpix

Ministrar: kultur är drivkraften för hållbar utveckling i Norden

Publicerad torsdag 29 oktober kl 10:21

Hållbarhet var den gröna tråden på kulturministrarnas andra digitala ministermöte under Danmarks ordförandeskap. Ministrarna diskuterade kultursektorns prioriteringar de kommande åren för att nå Nordiska ministerrådets nya vision och samtidigt stärka gemenskap, utveckling och samarbete inom kultursektorn i hela Norden. 

Kulturens roll för grön omställning var i fokus under årets andra nordiska ministermöte för kultur på onsdagen då också samarbetsprogrammet och budgetramen för kommande år diskuterades. Även om Covid-19 under året har haft stor inverkan på ramarna för att mötas och arbeta så har den vare sig påverkat kulturministrarnas ambitionsnivå eller utvecklingen av det nordiska kultursamarbetet.

- Vi kan konstatera att det kulturpolitiska samarbetet i Norden står mycket starkt - även i en turbulent tid för kultursektorn och att ambitionsnivån för de kommande åren fortsatt är hög. Konst och kultur spelar en avgörande roll för sammanhållningen, engagemanget och medverkan bland de nordiska medborgarna samt hela den hållbara utvecklingen i Norden. Allt det kommer också vara tydligt när samarbetsprogrammet för 2021-2024 presenteras i januari, säger Joy Mogensen, Danmarks kulturminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur.

Kulturen bygger broar – också i arbetet med visionen

Kulturen och medierna spelar en avgörande roll för samarbetet i Norden och i själva verket var det utgångspunkten för grundandet av Nordiska ministerrådet 1971. Det är ofta grannländernas böcker, tv-serier och musik som är den första kontakten över gränserna.

Kulturen skapar också arenor för allmänheten och hjälper oss till att förstå och hantera globala utmaningar så som klimatkrisen och coronapandemin. Att det kulturella samarbetet fungerar som en central drivkraft till den gröna omställningen i Norden syns också i ministerrådets handlingsplan för Vision2030.

- Kulturensamarbetet och språkförståelsen är grundläggande för det nordiska samarbetet och det löper även som en röd – eller kanske i det här fallen en grön - tråd i arbetet med visionen som Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030. Några viktiga exempel från handlingsplanen på kultursektors bidrag är insatsen för att stärka för barn- och ungas kultur- och språkförståelse, det tvärsektoriella initiativet kring hållbara livsstilar liksom arbetet med demokrati, inkludering och samhörighet i Norden, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Nytt kulturpolitiskt samarbetsprogram presenteras i 2021

Det kommande kulturpolitiska samarbetsprogrammet för 2021-2024 bygger på Nordiska ministerrådets Vision2030, dess tre strategiska prioriteringar: ett grönt, ett konkurrenskraftigt och ett socialt hållbart Norden samt en handlingsplanen och dess mål. Samarbetsprogrammet publiceras i januari 2021 när Finland har övertagit ordförandeskapet för det Nordiska ministerrådet för kultur.

Artikeln finns att läsa på norden.org

(Fotot är från Art zone på Roskilde Festival 2019. En festival där hållbarhet är inkluderat i alla delar från matbodar till avfallshantering. Fotograf Celina Dahl/Ritzau Scanpix)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev