NIPÅ är Green Office Certifierade

NIPÅ är Green Office certifierade!

Publicerad onsdag 11 november kl 09:41

Vi på Nordens institut på Åland (NIPÅ) önskar, precis som många andra, en hållbar framtid. Vi strävar därför efter att arbeta så hållbart vi kan i många avseenden. Dels vill vi att vårt arbete skall inspirera andra att tänka och arbeta mer hållbart, inte bara gällande miljömässig hållbarhet, utan minst lika viktig är den sociala och ekonomiska hållbarheten. Dels vill vi även själva verka och arbeta så miljövänligt som möjligt. 

För att kunna göra detta så har vi tagit fasta på de redskap och processer som WWF Green Office erbjuder. Här har vi på Nordens institut fått en bra guidning för hur vi kan arbeta än mer hållbart, och där vi löpande tillsammans som team, granskar hur vi hela tiden kan minska miljökonsekvenserna av vårt arbete. Och nu vill vi stolt meddela att NIPÅ är Green Office certifierade.

Tillsammans har vi nu skapat ett miljöledningssystem som passar just vår organisations behov. Detta innebär att vi kan minska koldioxidavtrycket på kontoret, använda naturresurser klokt och på många olika sätt väldigt konkret ta hänsyn till miljöfrågor dels i våra lokaler, projekt och löpande verksamhet. Vi ser nu fram emot den löpande granskningen och rapporteringen som vår Green Office certifiering innebär – eftersom vi känner att det får oss att vara mer observanta på hur vi hela tiden kan bli bättre. Green Office certifieringen uppmuntrar oss till att hålla en dialog där vi sätter gemensamma mål, vi mäter resultatenoch uppnår förbättringar.

” – Jeg er meget glad og stolt over at NIPÅ er blevet certificeret som Green Office institution. Institutionen er blevet gennemlyst på bedste vis og vi har nu for første gang et konkret redskab til måling af vores CO2 aftryk. Der sat fokus på de arbejdsområder vi potentilet kan forbedre og vi har fået konkrete redskaber der kan hjælpe os med at nå i mål. NIPÅ arbejder løbende på at opfylde de bæredygtighedsmål vi har defineret og Green Office certificeringen giver os en enestående lejlighed til at inspirere ikke bare Nordisk Ministerråd, som vi er en del af, men også vores samarbejdspartnere og netværk. En tak skal lyde til WWW.FI der har været en stor hjælp og støtte i denne proces.” säger Jacob Haagendal, direktör vid NIPÅ.

Läs mer om WWF och Green Office certifiering.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev