Mariehamns Stad och Nabbens Våtmark nominerade till Nordiska Rådets miljöpris 2022

Nominerade till Nordiska Rådets miljöpris 2022

Publicerad fredag 02 september kl 12:04

Mariehamns stad med Nabbens våtmark är nominerad till Nordiska Rådets miljöpris 2022. En stadsnära våtmark som gynnar både vattenkvalitet, biologisk mångfald och stadens invånare. Totalt sex projekt har nominerats till miljöpriset som i år sätter fokus på naturbaserade lösningar. Vinnaren offentliggörs 1 november i Helsingfors i förbindelse med Nordiska rådets session. Vinnaren får prisstatyetten Nordlys och 300 000 danska kronor.

Miljöpriset delas ut årligen av Nordiska Rådet, och ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete, eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön. I år finns bland de nominerade även utplantering av ålgräs i Danmark, återetablering av dränerade våtmarker på Island, Sveriges äldsta existerande UNESCO-biosfärsområde och en frivillig förening som restaurerar åar och bäckar i Finland.

Naturen är en grundläggande förutsättning för all mänsklig aktivitet. Våra skogar, det öppna landskapet, parker, hav och andra ekosystem är knutna till global uppvärmning, energiförsörjning, vattenförsörjning, livsmedelsproduktion, stadsplanering och hälsa. Beskydd, bevarande och förstärkning av naturen har i miljödebatten ofta setts som en utmaning med en social eller ekonomisk slagsida, men så behöver det inte alls vara. Naturbaserade lösningar förstärker inte enbart miljön och den biologiska mångfalden, de kan även planläggas så att det skapas socialt, kulturellt och ekonomiskt värde. Därför är årets tema för Nordiska rådets miljöpris naturbaserade lösningar och i dag offentliggjordes de nominerade vid ett seminarium om just naturbaserade lösningar i Nordens hus på Färöarna. 

De nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2022 är:

  • Mariehamn stad för Nabbens våtmark (Åland)
  • Sund Vejle Fjord (Danmark)
  • Vårdföreningen för strömvatten Virho (Finland)
  • Louise Lynge (Grönland)
  • Votlendissjur - The Icelandic Wetland Fund (Island)
  • Kristianstads Vattenrike (Sverige)

Vinnaren av Nordiska rådets miljöpris 2022 offentliggörs 1 november i Helsingfors i förbindelse med Nordiska rådets session. Vinnaren får prisstatyetten Nordlys och 300 000 danska kronor.

Om årets tema

Årets tema är naturbaserade lösningar – ett mångsidigt svar på samhällets stora utmaningar. Med detta tema vill priset uppmärksamma att natur och naturförvaltning kan bidra med mångsidiga lösningar på biodiversitets- och klimatkrisen, men även säkra effektiv klimatanpassning i stadsmiljöer och samtidigt öka människors hälsa och trivsel.

Naturbaserade lösningar stödjer FN:s klimatmål nr 14 och 15 som handlar om livet i havet och på land. Genom naturbaserade lösningar stärks arbetet även i fler av FN:s klimatmål, det gäller exempelvis hälsa och välbefinnande (3), rent vatten och sanitet (6), industri, innovation och infrastruktur (9), hållbara städer och lokala samhällen (11) och klimatåtgärder (13).

Utveckling av naturbaserade lösningar prioriteras av Nordiska ministerrådet i arbetet med visionen för ett grönt Norden.

Om Nordiska rådets miljöpris

Nordiska rådets miljöpris utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Alla kan föreslå kandidater till priset. Miljöpriset ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön. Vinnaren belönas med 300 000 DKK.

Läs gärna mer om Nordiska Rådets miljöpris och årets nominerade här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev