Nordiska rådet riktar kritik till nedskärningar inom kultur. Foto Mary Gestrin

Nordiska rådet kritiserar kulturnedskärningar

Publicerad tisdag 29 juni kl 12:41

Nordiska rådets presidium lyfter fram kulturens betydelse som sammanhållande kitt i vår region, och kritiserar i skarpa ordalag de förslag till nedskärningar i framförallt kulturbudgeten som planeras inför perioden 2022-24. 

Budgetförslaget och dess konsekvenser diskuterades när presidiet samlades till möte den 28-29.6 i samband med rådets virtuella temasession. Kulturens roll var också tema för den visionsdebatt som arrangerades i samband med presidiemötet.

" – Konsekvenserna blir förödande om planen inte revideras", säger Bertel Haarder, president, Nordiska rådet

Nya kultursatsningar behövs, inte nedskärningar.

" – De nedskärningar som planeras på kultursamarbetets område är djupt bekymrande. En god språkförståelse, och en möjlighet att ta del av grannländernas kulturliv, är säkert sätt att öka intresset för samarbetet helt generellt." säger Bertel Haarder.

Haarder bekymrar sig särskilt för de yngre generationerna. För att öka deras intresse för Norden, krävs nya satsningar istället för nedskärningar menar han.

Presidenten är kritisk till att Nordiska rådets synpunkter inte i högre grad har beaktats i budgetförslaget.

Klicka här om du vill du läsa hela artikeln om Nordiska rådets kritik mot kulturnedskärningarna.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev