Det gror i Nord i samarbete med Nordens institut på Åland våren 2019 - skapade nytt nordiskt undervisningsmaterial

Nytt nordiskt undervisningsmaterial - resultatet av "Det gror i Nord"

Publicerad torsdag 14 november kl 10:24

Projektet ’Kom med – det gror i Nord’ har utforskat Nordens identitet, kultur och historia genom kreativa läroprocesser. Projektet har tillsammans med ett professionellt konstnärsteam rest runt och besökt skolor i hela Norden. Och med Nordens institut på Åland (Nipå) kom de till Åland i våras. 

Tillsammans med lärare och elever har projektet skapat konst, skrivit dikter och komponerat nya sånger – och gett Norden ett personligt uttryck genom musik, bilder och ord.

Verkstäderna i de olika nordiska skolorna har nu utmynnat i ett undervisningsmaterial bestående av sex olika aktivitetsförslag och ett undervisningsförlopp. Varje del kan användas för sig eller med fördel kombineras. 

”Kom med – det gror i Nord” besökte i samarbete med Nipå Källbo skola och Geta skola på Åland under våren 2019, så även de åländska barnens input finns nu med som grund till det nya undervisningsmaterialet.

Läs mer om och hitta undervisningsmaterialet på Norden i Skolan.

Vill du höra en intervju av Ålands radio som gjordes när projektet var på Åland i våras, så hittar du det här.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev