Open Call. NKK. Murals.

Open call för muralmålningar

Publicerad onsdag 27 maj kl 13:08

NIPÅs systerorganisation Nordisk kulturkontakt (NKK) har en open call, där man söker efter idéer till en serie separata muralmålningar inomhus. Både i lokalerna på Kajsaniemigatan i centrala Helsingfors, men även väggytor i Nordiska investeringsbankens (NIB) kontorsutrymmen är aktuella. Temat är "Connection" och alla professionella konstnärer som är bosatta i ett av de nordiska länderna är, oavsett nationalitet, välkomna att lämna in en intresseanmälan senast den 14 juni.

Temat är ”Connection”, vilket får tolkas helt fritt och den visuella idéen bör gå att tillämpas som ett genomgående tema som knyter ihop alla målningarna. Verken är temporära och kommer att finnas på plats i högst ett år. 

Platsen för den ena målningen är en vit halvcirkelformad betongvägg i NKK:s aula. Väggens mått är 18 m lång och 2,9 m hög. Via länken längre ner på den här sidan kan du klicka dig fram för att se väggen i en digital rundvandring. Väggen kommer att grundmålas enligt konstnärens önskemål och konstverket måste inte täcka hela ytan.

Platsen för de andra målningarna ligger en våning upp i NIB:s kontorsutrymmen. Här finns några mindre väggar vars ytor är ca 8 – 15 m2. Även dessa väggar kan du se mera information om via länken nedan. Även här gäller att de anvisade ytorna inte måste målas i sin helhet.

Tanken är att det visuella temat återkommer eller att ett koncept utgående från temat tillämpas på alla ytor så att de binds ihop och samverkar på ett spännande vis.

NKK förutsätter att konstnären har erfarenhet av att utföra målningar i ett större format. Målningarna utförs direkt på väggarna och får gärna utföras i en så miljövänlig målningsteknik som möjligt. Verken får av brandskäl inte innehålla utskjutande eller löstagbara delar.

Arvodet för de utförda målningarna är totalt 4000 euro (inkl. skatt) och därutöver betalar även NKK dagtraktamente enligt finsk tariff, 42 euro per arbetsdag. NKK:s gästlägenhet på ön Sveaborg (ett av Unescos världsarv) 10 minuters båttur från centrala Helsingfors, står kostnadsfritt till konstnärensförfogande under perioden 4 augusti till 23 augusti 2020. Med hänsyn till eventuella restriktioner orsakade av Covid-19 kan tidschemat komma att förskjutas.

NKK står även för konstnärens resor samt allt behövligt material för målningarnas utförande. NKK planerar i nuläget att vernissagen av konstverken anordnas torsdagen 20 augusti.  

Vi på NIPÅ hoppas självfallet att några åländska konstnärer skickar in bidrag till detta open call! 

Är du intresserad av att vara med? Eller känner du någon som bör tipsas om möjligheten? CV, en kort idé-beskrivning och/ eller en enkel skiss över idéen samt några exempel från tidigare produktion i form av ett enhetligt pdf-dokument (max 5 MB) skall till opencall@nordiskkulturkontakt.org senast 14 juni 2020.  

Läs mer här!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev