Nordens institut på Åland presenterar Öppen Scen, en kulturpresent till Åland 100

Öppen Scen

Publicerad torsdag 02 september kl 12:00

Under våren 2021 sökte Nordens institut på Åland (NIPÅ) efter deltagare som ville presentera sitt kulturevenemang på Öppen Scen – ett koncept som möjliggör fler mindre eller smala kulturevenemang under jubileumsåret Åland 100. Vi fick in många spännande ansökningar och det blir därför två omgångar med evenemang, dels under hösten 2021 och våren 2022.

Öppen Scen kommer att bjuda på en bredd kulturmässigt, både vad gäller uttryck, berättelser, åldrar och genre. Det blir bl.a. en viskväll, hantverkssamtal, musikkultur och dans. Under den sista veckan i oktober kommer de första evenemangen att äga rum:

”Strax innan det mörknar” med Helena Flöjt

Intimt, stämningsfullt och avskalat blir det när Helena Flöjt bjuder på visor och gitarr. Lyssna till musik som berättar och berör; nordiskt skrivna låtar blandas med inlånade
melodier och översättningar från olika tider och länder, enligt nordisk vistradition.

”En kantele på rymmarstråt” med Stäni Stenbock

Detta är en show med instrumentet kantele i fokus, Finlands nationalinstrument där Stäni Stenbock sjunger och berättar om kantelen. Uppsättningen har tidigare framförts på skolor, daghem, ålderdomshem och bibliotek mm. i både Finland, Sverige, Schweiz, Färöarna och på Åland. Stäni har en nerv i sitt berättande som får alla att lyssna intresserat.

Andra delen av Öppen Scen presenteras under våren 2022 och då presenteras ytterligare spännande evenemang:

”En kväll - tre samtal om hantverk” med samtalsledare Nina Eriksén

Här lyfts det åländska hantverket och slöjden genom tre hantverkssamtal. Det blir oväntade, roliga och tankeväckande samtal med några av de mest intressanta och kunniga hantverkarna på Åland. Samtalsledare är journalisten och slöjdaren Nina Eriksén.

”Här och nu” med Hanna Kivioja

En interaktiv och modern dansföreställning som skapas i samarbete med publiken. Besökarna får bestämma vissa delar av föreställningen; får t.ex. dansaren se eller prata, eller vill de bestämma en del av innehållet såsom en karaktär eller en stämning? Föreställningen improviseras direkt efter publikens regler. Efter föreställningen kommer även publiken att delta i en diskussion om upplevelsen av att själva få vara med om att skapa en dansföreställning!

Konceptet Öppen Scen är en bra möjlighet för t.ex. en mindre ensemble som annars inte skulle ha möjlighet att framföra sina kulturevenemang. Exakta datum och mer ingående beskrivningar för respektive evenemang kommer att presenteras längre fram.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev