Tips om nordiska stöd med ansökningsdeadline i början av maj. Foto: charly pn unsplash

Nordiska stöd med deadline i början av maj

Publicerad torsdag 22 april kl 14:32

Nordens institut på Åland är lokal informationspunkt och har en rådgivande roll för att guida dig som är verksam inom konst- och kultur, så att du hittar rätt bland alla de olika nordiska stödprogrammen. Just nu vill vi göra dig uppmärksam på två olika viktiga stödprogram som båda har ansökningsdeadline i början av maj månad. 

Norden 0-30 är ett stödprogram, av Nordisk kulturkontakt (NKK), som stöder barn och ungas egna projekt. Syftet är att stärka ungas organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter. Programmets målgrupp är barn och unga upp till 30 år. Läs mer om programmet Norden 0-30.

Nordisk kulturfond (NKF) är också de en viktig pelare i det nordiska konst- och kulturlivet. Deras stödprogram formar mångsidiga nordiska samarbeten inom alla konst- och kulturområden. Här kan man bl.a. söka projektstöd och kommande ansökningsdeadline är den 3:e maj. Projekten skall ha en tydlig och relevant förankring i sin omgivning och det skall finnas engagerade parter i projektet och enskilda personer, grupper, föreningar, företag, offentliga och privata organisationer kan söka stödet. Här hittar du en länk där kan du läsa mer och ansöka om projektstöd från NKF.

Tveka inte att kontakta oss på NIPÅ om du behöver ett privat rådgivningstillfälle för att bättre förstå de olika programmen och möjligheterna. Vi bokar gärna ett digitalt möte med dig.

Foto: charly pn

Prenumerera på vårt nyhetsbrev