Norden 0-30. Nordisk kulturkontakt

Stödprogram Norden 0-30

Publicerad måndag 27 april kl 15:10

Nu är det en vecka kvar av ansökningstiden för att söka til stödprogrammet Norden 0–30 som Nordisk kulturkontakt administrerar.

Programmet stöder barn och ungas egna projekt och syftet är att stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter. Programmets målgrupp är barn och unga upp till 30 år. Stöd kan sökas för projekt eller nätverk som består av kulturella, politiska eller sociala aktiviteter där barn och unga själva aktivt deltar i processen och har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering av projektet. Projektpartners bör alltid uppmuntra till ett demokratiskt deltagande och beakta förutsättningarna för att projektets barn och unga uppnår ett större inflytande i projektet.

Intresserad? Läs mer här på NKKs hemsida.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev