Nordic Culture Camp

Unga konstnärer sökes till kulturfestival i Danmark!

Publicerad måndag 28 maj kl 12:30

Delta på Nordic Culture Camp 2018

Kulturmødet Mors är en festival för konst, kultur och kulturdebatt i Nykøbing Mors i Danmark den 23-25 augusti 2018. Mer än 20 000 besökare upplever och deltar i hundratals olika kulturella evenemang, aktiviteter och debattsamtal. Årets tema är "Att bygga en bro" och sätter fokus på hur konst och kultur kan skapa förändring och bygga en bro mellan människor, kulturer, institutioner, städer och värderingar. Som en del av kulturmötet arrangeras Nordic Culture Camp 19-26 augusti för unga vuxna.

Inbjudan

Är du kulturintresserad eller en aktiv konstnär mellan 18-25 år? Sök till Nordic Culture Camp 2018 och delta i lägret tillsammans med 20 andra konst- och kulturverksamma från Danmark, Norge, Sverige, Island, Grönland, Färöarna, Åland, Finland, Tyskland, Holland och Storbritannien. Arrangören står för deltagaravgift, kost och logi samt täcker dina resekostnader upp till 350€. Ladda ner en utförlig ansöknings- och projektbeskrivning längst ned på denna sida.

Ansökan

Ansökningsblanketten kan laddas ner längst ned på denna sida eller på www.rn.dk/nordicculturecamp
Sänd din ansökan till ncc@rn.dk
Sista ansökningsdag är 4 juni 2018

Läs mer om Kulturmødet Mors
Läs mer om Nordic Culture Camp 2018

Nordic Culture Camp genomförs av Region Nordjylland med stöd från Nordisk Kulturkontakt och Region Midtjylland och är en del av KulturFjorden.

Foto: Lars Dahl, Kulturmødet Mors 2017 (bilden är beskuren)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev