Bild som presenterar Volt - stödprogram för barn och unga upp till 25 år, av NKK. Foto: Unsplash Dragios Gontariu

Volt stöder kulturprojekt för barn och unga

Publicerad fredag 08 april kl 16:56

Planerar du för ett projekt som kan väcka intresse för konst, kultur och språk i andra nordiska länder och områden, för barn och unga? Då skall du läsa vidare här.

Vår systerorganisation Nordisk kulturkontakt (NKK) har ett stödprogram som kallas "Volt". Ett kultur- och språkprogram för barn och unga upp till 25 år som syftar till att just stödja projekt som väcker intresse för konst, kultur och språk i andra nordiska länder och områden. Man kan söka stöd för projekt med fokus på barns och ungas eget kulturella och konstnärliga skapande. Stöd kan beviljas till alla konstområden, som film, litteratur, scenkonst, bildkonst, men också t.ex. kulturarv– förutsatt att ansökningskriterierna uppfylls. Projektet ska göras i samarbete med deltagare från minst tre nordiska länder. Här räknas också Grönland, Färöarna och Åland som nordiska länder, så det är fritt fram även för dig på Åland att söka. En sökande kan vara individ, en grupp eller en organisation, förening och/eller institution.

Observera att nästa ansökningsdeadline för Volt är 28:e april!

Klicka här om du vill läsa mer om hur man bedömmer en ansökan för Volt-programmet eller komma till ansökningsformulär. 

Tveka inte att ta kontakt med oss på Nordens institut på Åland om du vill veta mer om stödprogrammet - vi är lokal infomationspunkt och guidar dig gärna. Kontaktuppgifter hittar du här.

Foto: Dragos Gontariu unsplash

Prenumerera på vårt nyhetsbrev