Bild som visar en bärbar dator med Nordens institut på Ålands hemsida på; nipa.ax

Tillgänglighet

Nordens institut på Åland (NIPÅ) vill att kulturen skall vara tillgänglig för alla i så stor utsträckning som möjligt. Vi arbetar därför aktivt på många olika sätt genom handikappanpassad lokal, digitala förmedlingsplattformar och hemsida i linje med kraven i WCAG 2.1 AA. Vissa krav kommer vi dock inte att kunna följa fullt ut, då det i nuläget skulle ta oproportionerligt mycket resurs för att genomföra vissa justeringar.

Nedan kan du läsa mer i detalj om hur vi arbetar med tillgänglighet och vi välkomnar dig att kontakta oss om du frågor eller förslag kring hur vi kan förbättra vår tillgänglighet.  

Lokal

Våra lokaler i Mariehamn på Storagatan 9 är fina, moderna och tilgängliga för alla.

Det finns en ramp upp till entrén för barnvagnar och besökare med funktionsvariationer samt dörrknappar som hjälper till att automatiskt öppna dörrarna. 

Lokalen är försedd med en gäst WC som är anpassad för funktionsvariationer.

Vidare strävar vi alltid efter att ha tydliga texter med stora kontraster i samband med våra utställningar. 

Digital tillgänglighet och förmedling av kultur 

NIPÅ har aktivt arbetat med olika typer av digitala förmedlingsplattformer för att tillgängliggöra kultur, så att man oavsett om man kan ta sig till en specifik plats eller ej ändå kan uppleva kultur. I synnerhet uppskattas detta i tider och på platser där man inte kan uppleva kultur på en fysisk plats. Våra digitala kanaler erbjuder tillgänglig kultur oavsett om man bor i skärgården, på landsbygden, eller befinner sig i en tid eller på en plats där man inte fysiskt har möjlighet att samlas.

NIPÅ arbetar aktivt bl.a. med digitala utställningar på nipa.ax och streamar många kulturupplevelser, både live och förproducerat material. Allt från konserter, workshops, skapande processer, föreläsningar, sagostunder mm kan presenteras i streamad form.

Tillgänglighet på webbplatsen enligt WCAG 2.1 AA

NIPÅ har låtit Strax Kommunikation göra en oberoende granskning av nipa.ax under hösten 2020 för att bedöma hemsidans tillgänglighet. Vi har tillsammans lagt en plan för vilka åtgärder som skall genomföras och vi arbetar löpande med att anpassa och utveckla hemsidan för ökad och bättre tillgänglighet.

Granskningen visade att webbplatsen till stora delar uppfyllde de kritiska WCAG-kraven i EU:s tillgänglighetsdirektiv. Vissa delar av hemsidan behöver dock omarbetas och struktureras om, då hemsidan skapades före kraven trädde i kraft. Vi har bland annat förbättrat kontrastfärger, länktexter, alt-texter, bildbeskrvningar och en hel del annan formatering. 

Vi har också anpassat innehållet redaktionellt så att du, som använder en uppläsande webbläsare, skall kunna använda hemsidan på ett så bra sätt som möjligt.

Vår hemsida är responsiv, med andra ord så anpassar den sig efter den skärmstorlek du som besökare har, oavsett om du använder mobil, surfplatta eller dator. 

Vi arbetar fortlöpande på att göra webbplatsen och innehållet tillgängligt.

NIPÅ har även en separat streamingplattform i Solidtango (nipalive.ax), där kultur sänds ut både live och som förproducerat material. Tillgänglighetsanpassningen enligt WCAG av nipalive.ax och dess innehåll kräver dock stora resurser och vi arbetar tillsammans med våra nordiska systerorganisationer för att hitta bra anpassningsverktyg för detta. 

Rapportera brister till oss

Om du har svårigheter att använda någon del av webbplatsen är vi tacksamma om du hör av dig och berättar vad som inte fungerar. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev