Bild och citat av Birgitta Eriksson, konstnär. Digital utställning vid Nordens institut på Åland

Utställning Livsnärhet och världsdistans

04 nov 2022-06 jan 2023

Mellanrum, längtan och förnöjsamhet. 

I dagens värld av nästintill obegränsad digital närhet och tillgänglighet står människan och naturen kvar i analog form, påverkade men också i botten oförändrade. Avståndet emellan kan variera, både fysiskt och känslomässigt. En digital utställning är i sig själv distanserad och formatet passar därför extra bra för att förstärka temat Livsnärhet - Världsdistans. Urvalet av verk är en blandning av längtan till platser som konstnären Birgitta Eriksson själv saknat under det senaste årens delvis nedstängda tillvaro, men också en tacksamhet för de vardagssmultronställen hon har kunnat njuta av och en utblick till platser hon drömmer om.

Konstnär: Birgitta Eriksson

Utställning Livsnärhet och världsdistans

Prenumerera på vårt nyhetsbrev