Daniel Boyacioglu.

NIPÅ ingår ett samarbete och stödjer Mariehamns litteraturdagar 2023

NIPÅ har bjudit in poeten, dramatikern och musikern Daniel Boyacioglu från Sverige för att agera skrivinspiratör till Ålands niondeklassister under januari 2023.

Niorna ska därefter delta i skrivtävlingen Skratch, som grundades av NIPÅ för många år sen. Allt kulminerar sedan i en prisgala för niorna i samband med litteraturdagarna fredagen den 24 mars, där Daniel Boyacioglu agerar både jurymedlem och prisutdelare.

Föreningen Kulturfestival på Åland driver sen 1993 litteraturfestivalen Mariehamns litteraturdagar med utgångspunkt från Mariehamns stadsbibliotek.

Festivalen har som fokusområde att skapa en plattform där främst svenska, finlandssvenska och åländska författare kan mötas. Emellanåt bjuder festivalen även in andra nordiska gäster samt även utomnordiska författare. Festivalen riktar sig till samhällets alla invånare, oavsett kön, sexualitet, funktionsvariation, religion, etnicitet, ålder etc.

Mer information och hela programmet för Mariehamns litteraturdagar 2023 hittar du på www.litteraturdagarna.ax

Foto: Fredrik Laihonen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev