Kulturstöd

Har du projektidéer med en nordisk dimension?

Då kan NIPÅ informera om bidragsmöjligheter hos Nordisk Kulturkontakt och Nordiska kulturfonden. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta rätt...

Läs mer »
Nordisk kulturkontakt är en aktiv kulturorganisation som arbetar med hela Norden som sin plattform

Nordisk kulturkontakt har tre aktivitetsområden. Sekretariat för stödprogrammen: kultur-och...

Läs mer »
Nordiska kulturfonden stöder ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, som präglas av mångfald och är tillgängligt samt av hög kvalitet. Fonden utvecklar samspelet mellan strategiskt... Läs mer »
Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland

Det fondens genom att bevilja stipendier och bidrag...

Läs mer »
Letar du efter nya nordiska samarbetspartners? Få en snabb överblick genom webbportalen Nordiska Nätverk

Nordiska Nätverk är en webbbaserad portal som sammanför medborgarorganisationer i Norden...

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev