Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland

Det fondens genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Dessutom hjälper fonden till att utveckla projektidéer och tar också själv initiativ till och bereder projekt inom fondens verksamhetsområden. Svenska kulturfonden grundades 1908 och är idag en paraplybeteckning för över 400 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag.

Svenska kulturfonden verkar för

  • att stödja och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland
  • att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland finlandssvenskar
  • att stödja finlandssvensk samhörighet och identitet
  • att stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning i Finland

Information om stipendier och bidrag hittar du på Svenska kulturfondens webbplats

Rådgivning

Välkommen att kontakta Åsa Rosenberg, regionombudsman för Åboland och Åland på tel 0500 744 477

Svenska kulturfonden ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev