Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt är en aktiv kulturorganisation som arbetar med hela Norden som sin plattform

Nordisk kulturkontakt har tre aktivitetsområden. Sekretariat för stödprogrammen: kultur-och konstprogrammet, nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, Volt och NORDBUK. Kulturcenter och bibliotek i centrala Helsingfors, som sprider kunskap och intresse för nordisk kultur och nordiska språk i Finland. Slutligen profilerar organisationen nordisk kultur internationellt.

Stödprogram

Detaljerad information om programmens kriterier och ansökningsförfarande hittar du på Nordisk kulturkontakts webbplats

Nordisk Kulturkontakt är en organisation under Nordiska ministerrådet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev