Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt är en aktiv kulturorganisation som arbetar med hela Norden som sin plattform

Nordisk kulturkontakt har tre aktivitetsområden. Sekretariat för stödprogrammen: kultur-och konstprogrammet, nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, Volt och NORDBUK. Kulturcenter och bibliotek i centrala Helsingfors, som sprider kunskap och intresse för nordisk kultur och nordiska språk i Finland. Slutligen profilerar organisationen nordisk kultur internationellt.

Stödprogram

Detaljerad information om programmens kriterier och ansökningsförfarande hittar du på Nordisk kulturkontakts webbplats

Rågivning

Kontakta direktör Jacob M Haagendal på tel. +358 (0)18 25 242 eller e-post om du är intresserad av att praktisera på NIPÅ.

Kulturkontakt Nord är en organisation under Nordiska ministerrådet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev