Nordens institut på Åland

Har du projektidéer med en nordisk dimension?

Då kan NIPÅ informera om bidragsmöjligheter hos Nordisk Kulturkontakt och Nordiska kulturfonden. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta rätt bland de olika stödprogrammen. Vi har ett stort nätverk och kan för det mesta hänvisa dig till en institution eller kontaktperson, varifrån du kan få ytterligare rådgivning eller stöd.

Rådgivning

Kolla vår Kulturkalender för nästa rådgivniningstillfälle. Under rådgivingen har du möjlighet att få hjälp och idéer hur du kan gå tillväga för att förverkliga ditt projekt. Datument för rådgivningstillfällena släpps i vår kalender och där hittar du även länk till anmälningen.

FAQ

Om jag har en bra projektidé?

Om du har en projektidé är du alltid välkommen att presentera den för oss. NIPÅ vill väldigt gärna att du tar kontakt och berättar om dina idéer och kommer samtidigt att se till att du får den bästa rådgivningen om hur du kan gå vidare.

På vilket sätt kan NIPÅ hjälpa mig med mitt projekt?

Du är alltid välkommen att ta kontakt med NIPÅ om du har ett projekt eller en idé som du tycker att vi skulle kunna samarbeta kring. Projektet kan t.ex vara att förmedla åländsk kultur ut i Norden eller att nordiska konstnärer deltar i ett evenemang som arrangeras på Åland. Vi önskar särskilt att etablera samarbete med initiativtagare från skärgården, men är också mycket intresserade av att samarbeta med kulturaktörer, arrangörer och musiker/konstnärer på fasta Åland och i Mariehamn.

Här kommer en liten checklista som kan vara till hjälp:

 • Du bör ha kontakt med nordiska samarbetspartners, antingen du funderar på att resa ut med ditt projekt eller bjuda in konstnärer hit
 • Du bör ha en överblick över hur du gärna önskar söka bidrag
   
 • Du bör ha ett budgetförslag
   
 • Du bör tänka över vilken målgrupp du önskar vända dig till
   
 • Sist men inte minst är det viktigt att du så tydligt som möjligt förmedlar vilken idé, historia eller upplevelse du gärna vill samarbeta med NIPÅ kring. Fundera även på vilken NIPÅs roll skall vara i projektet

Kan man söka bidrag från NIPÅ?

Du kan inte söka direkta bidrag från NIPÅ, men du kan alltid vända dig till oss om du har en god idé eller ett projekt som du vill förverkliga. Se punkten På vilket sätt kan NIPÅ hjälpa mig med mitt projekt?

Kan NIPÅ hjälpa mig att få kontakt med samarbetspartners?

NIPÅ kan i de flesta tillfällen ge dig goda råd om vilka nordiska kulturinstitutioner, fonder och privatpersoner som du med fördel kan kontakta. Om vi etablerar ett samarbete kring ett projekt, ställer vi naturligtvis hela vårt nätverk till förfogande, precis som vi hoppas att du själv kan lägga ditt eget nätverk till projektet.

Praktisera på NIPÅ?

NIPÅ tar gärna emot praktikanter. Som kulturinstitution är NIPÅs önskan att skapa goda förhållanden för kulturen. Därför är vi alltid intresserade av att få praktikanter, som kan tillföra NIPÅ nya perspektiv och bidra till fortsatt utveckling inom organisationen.

NIPÅ består av ett antal högt specialiserade medarbetare, som gärna vill dela med sig av egna erfarenheter och stöda i läroprocessen. En god idé är att du först funderar över varför du gärna önskar praktisera på NIPÅ. Vi tar emot skolpraktikanter på kort tid och på längre tid praktikanter från högskolor, universitet, diplom- och mästarutbildningar.

Weight: 

0

Prenumerera på vårt nyhetsbrev