Solar Plexus - en digital utställning med Ursula Sepponen

Solar Plexus

En upptäcktsresa in i människans inre 

Utställningen Solar Plexus berättar om något som varit och den sorg som följer, om förvandling och om styrkan och kraften som finns i människan. Den berättar en liten del av min historia som är gemensam med många andras historia i både Finland och Sverige, och som i dag är lika aktuell som förr. Historierna är olika, men spåren finns kvar på olika sätt hos oss alla. 

Minnen kan gå i arv 

Forskning visar att obearbetade trauman kan föras vidare i generationer. Ursula Sepponen tror att det just därför är viktigt att förstå sin egen historia och att minnas både egna erfarenheter och andras, för att en utveckling ska kunna ske och för att historien inte ska upprepas. 

Ursula Sepponen är intresserad av minnet och på vilket sätt minnen samlas och tar sig uttryck i kroppen. Det är också därför som performancekonsten, där hennes kropp är arbetsredskapet, kom att bli ett av hennes huvudsakliga uttryckssätt i hennes konstnärliga skapande. I den här utställningen står videokonsten i fokus och kroppen har en väsentlig roll i den. 

Himlakropparna - en del av människokroppen

Utställningen är ett samarbete med flöjtisten Kinga Prada och består av videoverk till musikstycket Solar Plexus som är en svit soloflöjtkaraktärstycken med planeterna och solen som satsidéer. Musiken är skapad av tonsättaren Stellan Sagvik och spelas av Prada.

Med utgångspunkt i Sagviks verk Solar Plexus har Ursula Sepponen skapat en visuell helhet där hon tar fasta på solens och de olika planeternas karaktärer.

" – Jag ser himlakropparna som en del av människokroppen där varje planet representerar ett organ och en fysiologisk process.  Jag strävar efter att föra samman det fysiska med det andliga i min konst och att ge den verkligheten en färg och form som kommunicerar med publiken", säger Ursula Sepponen.

Om Ursula Sepponen

Ursula Sepponen är en finlandssvensk bildkonstnär som arbetar främst med rörlig bild men också med måleri. Till grund för hennes konst ligger olika existentiella frågor. Sepponen eftersträvar att skapa konst på ett hållbart sätt och säger själv att det är viktigt för henne att hennes konst är äkta och att den inte blir en kommersiell produkt. Hon har under de senaste åren samarbetat med andra konstnärer som intresserar sig för miljöfrågor och naturen har spelat en självklar roll i hennes konst. Sepponen är född i Helsingfors och uppvuxen på Åland och i Åbo. Hennes konst har visats i Norden, Estland, Tyskland och Frankrike. Hon har deltagit i och organiserat flera performancekonstfestivaler på Åland, i Finland, Norden och Baltikum, hon har också organiserat konstworkshoppar för barn och ungdomar i Finland och övriga Norden. Sepponen har studerat konst i Finland, Danmark och Rumänien och har en bildkonstexamen från Yrkeshögskolan Novia 2014. År 2020 tilldelades hon Svenska Kulturfondens arbetsstipendium.

Läs mer om Ursula Sepponen här.

Om Kinga Prada

Kinga Práda är ungerska från Transsylvanien, Rumänien, är en flöjtist, verksam som kammar- och orkestermusiker, och även som flöjtsolist i olika konstellationer. Prada är utbildad vid  Musik Akademien i Cluj-Napoca, i Budapest och i Sverige. Hon har medverkat på ett 20 - tal  CD- och DVD- skivor, egna porträttskivor och som musiker. Sedan 1995 är hon internationellt verksam som flöjtsolist med Sverige som bas. Kinga Prada har undervisat i flöjt också vid Ålands musikinstitut.

– "Jag gillar att jobba med nyskriven musik; jag ser den som en viktig del av min verksamhet, som  breddar mina uttrycksmöjligheter och även öppnar nya dörrar och fönster, genom ” cross - over ”-  projekt, där musik och andra konstformer från olika tider och stilar möts och berikar, utvecklar varandra”, säger Kinga Prada.

Vad? Digital utställlning Solar Plexus

När? 18.3 - 18.5 2021

Konstnär? Ursula Sepponen & Kinga Prada. 

Tonsättare: Stellan Sagvik.

Med stöd av Svenska kulturfonden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev