Volt - stödprogram för unga

Ansök till stödprogrammet Volt

Publicerad onsdag 18 augusti kl 15:29

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga upp till 25 år. Och nu har årets ansökningsomgång öppnat! Deadline för ansökan är 9:e september!

Inom ramen för stödprogrammet Volt kan du söka stöd för projekt med fokus på barns och ungas eget kulturella och konstnärliga skapande. Stöd kan beviljas till alla konstområden, som film, litteratur, scenkonst, bildkonst, men också t.ex. kulturarv– förutsatt att ansökningskriterierna uppfylls. Projektet ska göras i samarbete med deltagare från minst tre nordiska länder. Och ja, här räknas också Grönland, Färöarna och Åland. Individer, grupper, organisationer, föreningar och/eller institutioner kan ansöka.

Volt är Nordisk Kulturkontakts stödprogram (NIPÅs systerorganisation) och de har samlat ett jättefint material inklusive bl.a. en pedagogisk film och vanliga frågor och svar på sin hemsida.

Vi på Nordens institut på Åland hjälper dig gärna om du har frågor kring stödprogrammet - tveka inte att kontakta oss! 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev