Bild av framsidan av publikationen Kulturpolitiskt samarbetsprogram

Kulturpolitiskt samarbetsprogram

Publicerad onsdag 14 april kl 09:51

Kulturlivet i Norden ska vara grönt, livskraftigt och inkluderande!

Grundvalen för de nordiska kulturministrarnas samarbete de närmaste åren är att alla ska ha möjligheten att fritt kunna yttra sig och aktivt delta i kulturlivet. Detta framkommer i kultursektorns nya samarbetsprogram. Du som vill bekanta dig med programmet kan läsa mer här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev