Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Var med och diskutera livsmedelssystem i nordiska paviljongen på COP28!

Den 10 december dukar Norden upp på COP28 för globala ledare och experter som ska söka nya vägar till hållbara och hälsosamma livsmedelssystem. ”Food Systems Takeover of the Nordic Pavilion” innehåller kritiska diskussioner från jord till bord i samarbete med FN:s samordningscentrum för livsmedelssystem, Food Tank, GAIN, CGIAR, Norge, Finland, Tetra Pak, Ragn-Sells och många fler.

Klimatåtgärder kräver blandfinansiering

På COP28 står förutom utsläppsminskning även anpassning och klimatfinansiering på dagordningen. Under mötets första dag nåddes en överenskommelse om fonden för förluster och skador, och syftet är också att enas om globala anpassningsmål. Klart är att privat finansiering kommer att spela en avgörande roll för att finansiera anpassningen till klimatförändringarna framöver.

Klimatåtgärder kräver privata investeringar – blandfinansiering kan bygga broar

På FN:s klimatkonferens står förutom minskning av utsläppen även anpassning och klimatfinansiering på dagordningen. Under mötets första dag nåddes en överenskommelse om fonden för skador och förluster, och syftet är också att enas om globala anpassningsmål. Klart är att privat finansiering kommer att spela en avgörande roll för anpassningen till klimatförändringarna.

Nytt nordiskt nätverk ska bekämpa brott och fusk på arbetsmarknaden

Människohandel, skattefusk och svartjobb – exempel på gränsöverskridande brottslighet som drabbar både enskilda och samhället. Igår beslöt de nordiska ministrarna med ansvar för arbetsliv att inrätta ett formellt nordiskt-baltiskt nätverk som ska bekämpa arbetslivskriminalitet.

Nordiska kulturministrar: Det ska vara tryggt för barn och unga på nätet

Techjättarnas inflytande på våra demokratiska samhällen är en utmaning i alla de nordiska länderna. Algoritmer styr vilken information som syns i våra digitala flöden och medielandskapet är i hastig förändring. De nordiska kulturministrarna intensifierar nu samarbetet om rör barn och unga och civilsamhället.

COP28: Programmet är ute

Med sina fler än 70 evenemang erbjuder den nordiska paviljongen en bred uppsättning ämnen om klimatförändringar och klimatlösningar. Mot bakgrund av den första globala granskningen sedan Parisavtalet undertecknades kommer den nordiska paviljongen att särskilt betona Nordens resa mot att bli en klimatneutral region och presentera en vision för ett starkare, bättre och mer inkluderande samhälle.

Det här beslutade Nordiska rådet på Sessionen 2023

På Nordiska rådets session i Oslo 2023 antog Nordiska rådet 23 nya rekommendationer till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna. Här är några av besluten som fattades då alla de 87 parlamentarikerna i Nordiska rådet möttes i plenum.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev