Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Den nordiska budgeten för 2023 är på plats

Nordiska ministerrådets budget för 2023 godkändes av de nordiska samarbetsministrarna på tisdagen den 28 juni och har i dag behandlats av Nordiska rådets presidium. Resultatet är en budgetkompromiss där man öronmärker 22,5 miljoner danska kronor för olika initiativ.

Utskott: ompröva ohållbara besparingar på kultur och utbildning!

De nordiska samarbetsministrarna bör ompröva sitt beslut att finansiera gröna satsningar med medel från kultur- och utbildningssektorerna då dessa är avgörande för att nå visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade regionen 2030. Det är budskapet från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur i ett gemensamt uttalande.

Nordiska ministrar skriver till EU om ny livsmedelsmärkning

Den nya europeiska livsmedelsmärkningen måste bygga på vetenskapliga rön och inte styras av kommersiella intressen. Det skriver de nordiska ministrarna med ansvar för livsmedelspolitik i ett gemensamt brev till EU.

Utskott: ompröva ohållbara besparingar på kultur och utbildning!

De nordiska samarbetsministrarna bör ompröva sitt beslut att finansiera gröna satsningar med medel från kultur- och utbildningssektorerna då dessa är avgörande för att nå visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade regionen 2030. Det är budskapet från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur i ett gemensamt uttalande.

Nordiska finansministrar diskuterade ekonomiska följder av kriget

De nordiska finansministrarna möttes i Eidsvoll 1814 i Norge den 27 juni. På mötesagendan stod bland annat de finanspolitiska konsekvenserna av kriget i Ukraina och statens roll när det gäller insatser i extraordinära tider, såsom i krig och pandemier.

Norden ska stå samman då kriser slår till

De nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland ska stärka sitt samarbete i kristider. Det slår de nordiska samarbetsministrarna fast i en deklaration som de ska godkänna vid ett möte i Halden, Norge, den 27-28 juni.

Stärkt samarbete ska säkra livsmedelsförsörjningen i Norden  

Rusande matpriser och dyrare energi och gödningsmedel – konsekvenser av kriget i Ukraina. Hur påverkas livsmedelsproduktionen i Norden och hur kan vi minska sårbarheten? 10 nordiska ministrar med ansvar för livsmedel, jord, skog och fiske vill stärka samarbetet kring krisberedskapen.

Nordiska kulturministrar: Skydda Ukrainas kulturarv!

De nordiska kulturministrarna som träffades i Oslo i början av maj uttrycker stor oro för konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Ministrarna fördömer det pågående kriget i Ukraina och uppmanar i ett gemensamt uttalande till beskyddandet av kulturarvet i linje med gällande internationella konventioner.

Här är vinnarna av det nordiska matpriset Embla!

Norge, Sverige och Danmark var kvällens stora vinnare när det nordiska matpriset Embla 2021 delades ut för tredje gången. "Geitmyra Credo", gastronomiskt kunskapscenter för barn och unga i Oslo, ”The Junk Food Project” som arbetar med social hållbarhet i Danmark och den svenske dryckesentreprenören Andreas Sundgren är några av Emblaprisets vinnare.

Nordiskt språkseminarium: Kan smarta appar öka språkförståelsen i Norden?

Hur kan tekniska lösningar bidra till ökad nordisk språkförståelse? Kan smarta appar öka ungas intresse för de nordiska språken? Vilken roll spelar engelskan för trenden minskade kunskaperna i grannländernas språk hos unga? Den 27 juni arrangeras ett spännande nordiskt språkseminarium i Reykjavik som även direktsänds digitalt.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev