Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Säkerhetspolitik tema då Nordiska rådet möts i Helsingfors

Utrikes- och säkerhetspolitik står i fokus då Nordiska rådet inleder den politiska hösten med möten i Helsingfors den 2-3 september. På mötet hålls bland annat en debatt om det nordiska samarbetet inom utrikespolitik i dag och i framtiden.

Nordiska rådet deltog på Baltiska kedjans 30-årsjubileum

"Kära baltiska vänner. Världen beundrade er den 23 augusti 1989 och det gör vi fortfarande." Det sade Nordiska rådets representant Silja Dögg Gunnarsdóttir vid 30-årsjubileet av den så kallade Baltiska kedjan, då två miljoner människor bildade en mänsklig kedja genom Baltikum i en manifestation för självständighet från Sovjetunionen.

Nominerade till Nordiska rådets filmpris 2019

Fem nordiska filmer har blivit nominerade till det prestigefulla Nordiska rådets filmpris 2019. Bland de nominerade filmerna som presenterades vid eventet ”New Nordic Films” under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund den 20 augusti finns två spelfilmsdebuter och en dokumentärfilm.

Statsministrarna vill ha en integrerad region med större fokus på klimatfrågan

Hållbarhetsfrågor och oron för klimatförändringens effekter stod i centrum för samtalen under de nordiska statsministrarnas möte i Reykjavik den 20. augusti. I en förnyad vision för Nordiska ministerrådet uttrycker statsministrarna tydligt att de vill att det nordiska samarbetet blir ett effektivare instrument än tidigare i arbetet för att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region fram till år 2030.
Klimatfrågan präglade också i övrigt diskussionerna på statsministermötet.

Statsministrarna vill ha en integrerad region med större fokus på klimatfrågan

Hållbarhetsfrågor och oron för klimatförändringens effekter stod i centrum för samtalen under de nordiska statsministrarnas möte i Reykjavik den 20. augusti. I en förnyad vision för Nordiska ministerrådet uttrycker statsministrarna tydligt att de vill att det nordiska samarbetet blir ett effektivare instrument än tidigare i arbetet för att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region fram till år 2030.
Klimatfrågan präglade också i övrigt diskussionerna på statsministermötet.

Unga klimatförebilder kräver handling

De är unga, de är engagerade, de tar grepp och visar vägen genom att ändra sin konsumtion och livsstil, men de är inte särskilt imponerade över nordiska politikers vilja att göra det enklare för människor att leva mer hållbart, visar en ny undersökning. Nordiska unga vill ha handling nu.

Nordatlantiska samarbetet får en egen strategi

De nordiska regionministrarna har godkänt den nordatlantiska utvecklingsstrategin NAUST vid ett möte i Reykjavik den 27 juni. I strategin läggs stor vikt på bland annat kultur, välfärd och jämställdhet, havet och blå ekonomi, energi samt hållbar turism. Strategin stärker de nordiska ländernas samarbete i den nordatlantiska regionen.

Nordiska ministrar satsar på hälsoinnovationer och cirkulär ekonomi

De nordiska näringsministrarna vill stödja nya innovationer inom hälsosektorn genom att underlätta för olika aktörer inom branschen att få tillgång till hälsodata på tvärs i Norden. Ministrarna vill också stödja övergången till cirkulär ekonomi inom det nordiska näringslivet.

Bättre villkor för studier vid nordiska folkhögskolor

Har du planer om att studera vid en folkhögskola i ett annat nordiskt land så kan det bli en dyr affär. I alla fall som reglerna för stöd fungerar idag och det vill Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur ändra på genom ett nytt förslag.

Ny plan ska lyfta samarbetet kring turism i Norden

Norden har fått en ny turismplan. I den prioriteras bland annat mer samarbete kring digitalisering och innovation för att stärka konkurrenskraften i branschen, stärkt profilering av Norden på långväga marknader och mer samarbete för att skapa goda ramvilkor för hållbar turism.

Ny president i Nordiska rådet

Nordiska rådet bytte undantagsvis president mitt under pågående presidentskapsperiod. På sitt möte den 26 juni valde Nordiska rådets presidium Sveriges Hans Wallmark till president. Wallmark efterträder Jessica Polfjärd på posten. Polfjärd valdes in i EU-parlamentet och har därför avsagt sig sin roll som riksdagsledamot i Sveriges riksdag och president i Nordiska rådet.

"Unga måste sätta press på avtalet om biologisk mångfald"

Den snabba utrotningen av växt- och djurarter kräver ett nytt och starkt globalt avtal om biologisk mångfald. Men utan de ungas inflytande kommer det inte att bli ambitiöst nog. Så resonerar Nicholas Kujala från Ungdomens Nordiska Råd, en av dem som hoppas kunna mobilisera Nordens unga för att påverka avtalet.

"Unga måste sätta press på avtalet om biologisk mångfald"

Den snabba utrotningen av växt- och djurarter kräver ett nytt och starkt globalt avtal om biologisk mångfald. Men utan de ungas inflytande kommer det inte att bli ambitiöst nog. Så resonerar Nicholas Kujala från Ungdomens Nordiska Råd, en av dem som hoppas kunna mobilisera Nordens unga för att påverka avtalet.

Vattnet är nyckeln till klimatanpassat jordbruk

Den extremt torra sommaren 2018 visade i blixtbelysning vilka utmaningarna lantbruket står inför när klimatet förändras. Att de nordiska länderna utvecklar nya vatten- och odlingssystem, anpassade för extremväder, står högt på åtgärdslistan för den arbetsgrupp som kartlagt effekterna av fjolårets jordbrukskris.

Ny vision för det nordiska samarbetet

En global föregångare när det gäller klimat och hållbarhet och en ännu mer integrerad region än hittills - det är de nordiska samarbetsministrarnas syn på vad som skall vara de centralaste målen för den gemensamma nordiska politiken under det kommande decenniet.
Visionen lyfter fram samarbetets viktigaste målsättningar. Den skall ännu godkännas av statsministrarna, som i sista hand styr prioriteringarna inom Nordiska ministerrådet.


Fortsatt stöd till nordiskt-ryskt journalistsamarbete

Det nordisk-ryska journalistsamarbetet fortsätter också under åren 2019-20. Samarbetet har som sin uttalade premiss att en fri och oberoende press är en förutsättning för en modern demokrati. Nordiska samarbetskommittén beslöt på sitt möte den 18 juni att stöda journalistsamarbetet med 2,1 miljoner danska kronor.

Nya chefer på Nordiska ministerrådets sekretariat

Två nya chefer har utnämnts inom ledningsgruppen för Nordiska ministerrådets sekretariat. Jonas Wendel blir avdelningschef på generalsekreterarens kansli, medan Anya Strøm blir chef på avdelningen för HR, juridik och administration.

Inga belägg för att sociala medier är skadliga för unga

En ny rapport utmanar vedertagna sanningar om sociala mediers skadliga inverkan på unga människor. Forskarna menar att unga människor som trivs med livet generellt också mår bra på sociala medier. Både forskare och medier har en tendens att dra alla över en kam. Så uppstår myter, slår rapporten fast.

Gastronomipionjärer från fyra kontinenter på EAT 2019

Kan gastronomi bidra till att lösa några av de största globala utmaningarna? Nordic Food Policy Lab, Hivos, Världsnaturfonden WWF, Slow Food International, IFOAM, Ethos Mexico och FUCOGA tycker det. Kom med och träffa pionjärer och frontlöpare från fyra kontinenter som ger insyn bakom scenen och delar med sig av sina strategier!

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev