Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Kan den nordiska samverkan i kristider stärkas?

Norden som region borde vara bättre förberedd nästa gång då en kris drabbar oss. De nordiska samarbetsministrarna sammanträdde digitalt den 29. april, och beslöt bland annat att med snabb tidtabell låta genomföra en strategisk utredning om nordiskt samarbete under kristider.

Stora konsekvenser och träffsäkra stödpaket för kultursektorn i Norden under pandemin

Kultursektorn hör i samtliga nordiska länder till en av de sektorer som drabbats hårdast under den ännu pågående pandemin. Krisstöden har varit relativt lika i de olika länderna och åtgärderna tycks ha haft den bästa effekten på musik- och scenkonstområdet. Samtidigt som intäkterna har halverats för stora grupper inom kultursektorn, så har få aktörer upplevt en ekonomisk uppgång. Det är några av resultaten i en ny rapport från Kulturanalys Norden som gjorts på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Ny rapport: Disse naturbaserede løsninger kan gavne både klima- og biodiversitet

Cirka 25 % af den menneskeskabte udledning af CO2 skyldes udnyttelse og omlægning af naturområder til især landbrug, skovbrug og bebyggelse. En ny rapport finansieret af Nordisk Ministerråd har identificeret en række løsninger, der gavner både den truede biodiversitet og samtidig imødegår klimakrisen.

Nordiska rådet inleder formellt samarbete med EU-parlamentet

Nordiska rådet har inlett formella relationer med EU-parlamentet. Ett första digitalt kickoffmöte har nyligen hållits, där parterna kom överens om ramarna för samarbetet. Framöver ska Nordiska rådet och EU-parlamentet mötas formellt en gång per år.

Kvinnor mer aktiva i extremistiska miljöer än tidigare känt

15 procent av medlemmarna i våldsbejakande extremistiska miljöer är kvinnor. Det är betydligt fler än forskarna tidigare har känt till. Kvinnor har också aktiva roller i brottsliga handlingar. Det visar en ny rapport finansierad av Nordiska ministerrådet och gjord av Institutet för framtidsstudier. Rapporten bygger på kvantitativa undersökningar i Sverige.

Oro över nordisk e-legitimation

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden är oroade över hur Nobid-projektet framskrider. Ett ömsesidigt erkännande av nationella e-id-lösningar är beroende av att samtliga nordiska länder ser till att deras nationella e-legitimationer kan anslutas till de andra ländernas system. Utskottet är bekymrade över att inte alla länder drar åt samma håll.

Ny rapport: Stora konsekvenser för mediesektorn i Norden under pandemin

Coronapandemin har haft stor inverkan på de nordiska nyhetsmedierna. Samtidigt som annonsintäkterna har fallit kraftigt har intresset bland publiken för den professionella nyhetsbevakningen ökat. Flera nordiska medieföretag har rapporterat en rekordhög försäljning av digitala prenumerationer som en följd av pandemin. Det visar en ny rapport från Nordicom som gjorts på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Förslag om en nordisk fond för ungas biodiversitets- och klimatarbete

När Greta Tunberg tackade nej till Nordiska rådets miljöpris för några år sedan, väcktes idén till en fond för unga som vill driva projekt kring biodiversitet och klimat. Igår ställde sig det nordiska Hållbarhetsutskottet bakom förslaget om en fond, och börjar nu leta finansiering.

Norden måste lära sig av misstagen under pandemiperioden

Det nordiska samarbetet har utsatts för hård press under coronaåret, konstaterade Nordiska rådets presidium på sitt möte den 13.april. Men nu finns goda möjligheter att ta lärdom av utmaningarna under pandemiperioden, och stärka samarbetet för att skapa en tryggare och bättre vardag för nordborna.

LIVE: Möt de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris

Den 14 april är det premiär på en ny serie av livestreamade författarsamtal med de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris. Varje vecka får vi träffa några av de aktuella författarna för att prata överlevnad, galenskap, relationer, moderskap, reslust, förfall och andra perspektiv som deras verk berör. Det blir också uppläsning av de nominerade.

Nordiska rådet och Skottland öppnar för samarbete på COP26

Nordiska rådets president Bertel Haarder och skotska parlamentets talman Ken Macintosh höll ett digitalt möte den 26 mars. På mötet diskuterade parterna bland annat ett samarbete på klimatkonferensen COP26, som hålls i Glasgow i november.

Dessa kan vinna Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2021

14 nordiska bilderböcker, ungdomsromaner och framtidsepos är nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2021. Årets nominerade handlar bland annat om vår tids klimatkris. Men inte bara det. De hanterar också stora frågor som identitet, existens och vetenskap liksom lekfulla fantasier, uppfinningar och science fiction. Vinnaren offentliggörs i Köpenhamn i november.

Gränshinderrådet välkomnar Sveriges gränslättnader för danskar och norrmän

Sverige lättar på inresereglerna från Danmark och Norge. Det innebär bland annat att boende i Danmark och Norge som äger fritidshus i Sverige får åka till sina stugor, och att familjer bosatta på olika sidor av gränsen kan träffas i Sverige. Kravet för inresa är ett negativt coronatest.

Unik möjlighet till samarbete för unga nordiska och kanadensiska journalister

Vilken roll kan journalistik spela i att tackla den globala klimatkrisen och främja hållbar utveckling? Unga blivande nordiska och kanadensiska journalister kan nu ansöka om att delta i ett samarbetsprogram inom miljöjournalistik. Det ger en möjlighet att utbyta och fördjupa sina kunskaper om några av de största utmaningarna vår planet står inför. Programmet som lanseras i dag är en del av kultursatsningen Nordic Bridges som äger rum runt om i Kanada 2022 och stöds av de nordiska kulturministrarna.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev