Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Så ska livet förbättras för LGBTI-personer i Norden

De nordiska länderna är bland de mest progressiva i världen på LGBTI-området. Men även om en hel del viktig lagstiftning är på plats, finns fortfarande stora utmaningar.
Därför höjer jämställdhetsministrarna nu ambitionsnivån. LGBTI-personer ska kunna leva fria, öppna och bra liv i Norden, det är målet för en ny strategi.

Nordiske finansministre holder fælles fokus på grøn genstart

De nordiske lande - ligesom resten af verden - er hårdt ramt af pandemien, og alle fokuserer nu på at genstarte økonomierne så hurtigt som muligt. Spørgsmålet om hvordan landene kommer bedst og hurtigst ud af krisen var helt centralt, da de nordiske finansministre mødtes virtuelt den 29.10.

Bertel Haarder från Danmark ny president i Nordiska rådet

Bertel Haarder från Danmark har valts till president för Nordiska rådet för 2021. Nordiska rådets presidium valde honom till president på ett digitalt möte på torsdagen. Annette Lind från Danmark valdes till vicepresident.

Ministrar: kultur är drivkraften för hållbar utveckling i Norden

Hållbarhet var den gröna tråden på kulturministrarnas andra digitala ministermöte under Danmarks ordförandeskap. Ministrarna diskuterade kultursektorns prioriteringar de kommande åren för att nå Nordiska ministerrådets nya vision och samtidigt stärka gemenskap, utveckling och samarbete inom kultursektorn i hela Norden.

Ministrar: kultur är drivkraften för hållbar utveckling i Norden

Hållbarhet var den gröna tråden på kulturministrarnas andra digitala ministermöte under Danmarks ordförandeskap. Ministrarna diskuterade kultursektorns prioriteringar de kommande åren för att nå Nordiska ministerrådets nya vision och samtidigt stärka gemenskap, utveckling och samarbete inom kultursektorn i hela Norden.

Grøn luftfart, krydstogtturisme og plastikaffald var på dagsordenen da nordens miljø- og klimaministre mødtes

Plastaffald er et presserende og tiltagende problem, som der skal tages hånd om hurtigst muligt, lyder budskabet fra de nordiske ministre for klima og miljø efter dagens møde i Nordisk Ministerråd. På mødet var også bæredygtig krydstogtturisme og grønnere luftfart på agendaen, og de nordiske ministre benyttede også lejligheden til at diskutere EU's 2030 klimamålsætninger.

”Vi vill hindra viruset, inte människorna”

Hur kan man öka människors möjlighet att resa mellan de nordiska länderna under pandemin? Den frågan blir allt viktigare för de nordiska regeringarna. Statsministrarna var försiktigt positiva till idén om ett nordiskt covid19-pass, under debatten med Nordiska rådet på tisdagskvällen.

Här är vinnarna av Nordiska rådets priser 2020

Monika Fagerholm, Jens Mattsson, Jenny Lucander, Dag Johan Haugerud, Yngve Sæther, Sampo Haapamäki och Jens-Kjeld Jensen fick ta emot Nordiska rådets priser 2020 vid den digitala prisutdelningen tisdag kväll. Covid-19 satte stopp för den planerade prisutdelningen på Island och vinnarna av de fem priserna avslöjades istället under en annorlunda prisfest online.

”Barn” fick Nordiska rådets filmpris 2020

Den norska filmen "Barn" vinner Nordiska rådets filmpris 2020 för ett ambitiöst och eftertänksamt verk som med empati och stort allvar går in i förhållandet mellan barn och vuxna och ställer ingående frågor. Hur väl känner egentligen föräldrar och lärare barnen de har ansvar för? I vilken grad är föräldrar förpliktade att tro på sina barn? I vilken grad måste de beskydda dem?

Sampo Haapamäki fick Nordiska rådets musikpris 2020

Den finske kompositör Sampo Haapamäki fick Nordiska rådets musikpris 2020 för verket "Konsertto neljäsosasävelaskelpianolle ja kamariorkesterille" (Konsert för kvartstonspiano och kammarorkester). Ett verk som på ett unikt sätt förenar naturlig musikalitet, imponerande hantverk och otröttlig utforskning av den klassiska musikens traditioner.

Jens-Kjeld Jensen från Färöarna vinner Nordiska rådets miljöpris 2020

Hedersdoktor, skribent, kock och naturentusiast Jens-Kjeld Jensen får Nordiska rådets miljöpris 2020 för sitt arbete med att studera och förmedla utvecklingen av biodiversiteten på Färöarna. I motiveringen lyder det bland annat att han är ett föredömligt exempel på hur mycket en äkta eldsjäl kan åstadkomma.

Jens Mattsson och Jenny Lucander fick Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020

Bilderboken "Vi är lajon!" av den svenska författaren Jens Mattsson och den finländska illustratören Jenny Lucander fick Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020. Jens Mattsson och Jenny Lucander och mottar priset för ett verk som står omutligt på barnets sida, med ett barnperspektiv genomdrivet i både text och bild.

António Guterres: Pandemin kan förvärra klimatkrisen

Den pågående pandemin kan påverka klimatkrisen och den hållbara utvecklingen, sa FN:s generalsekreterare António Guterres när han träffade de nordiska statsministrarna och parlamentarikerna under Nordiska rådets sessionsvecka.

Enad front mot arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn

Norden har ett gemensamt intresse av att motverka arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn. Att inrätta nationella företagsregister är en av flera åtgärder som Nordisk grön vänster nu föreslår. Registren bör göras tillgängliga för privata och offentliga uppdragsgivare i hela Norden för att kunna sortera bort oseriösa företag.

"Hållbar utveckling i Arktis viktigare än någonsin"

När isarna smälter i Arktis ökar både fartygstrafiken och konkurrensen om naturresurserna i området. Nu bör Norden tala med en stark röst i EU för att slå vakt om Arktis klimat och natur, anser Hållbarhetsutskottet.

Finland leder Nordiska ministerrådet under 2021

Tillsammans är vi starkare och visare än var för sig.
Så lyder en av grundteserna i Finlands program för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Programmet tar fasta på visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. Programmet för inkommande år drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.

”Besparingarna i kultursamarbetet är ogenomtänkta”

Besparingarna inom det nordiska kultursamarbetet är ogenomtänkta, särskilt mot bakgrund av att coronapandemin slagit så hårt mot kultursektorn. Det anser Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev