Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Ny rapport: Nordisk tv över gränserna

”Skam” och ”Bron” är bara några av de populära tv-serierna som har fått nordborna att se mer av varandras program de senaste åren. En ny rapport ger en aktuell bild av möjligheterna att öka tillgången till de nordiska public service-bolagens digitala innehåll.

Jobbar du med ett nordiskt projekt om tillit, hållbarhet eller jämlikhet?

The Nordics letar efter projekt som sätter nya dagordningar och stärker varumärket Norden på den globala arenan. Nordiska ministerrådets profileringsprojekt stödjer idéer och samarbeten som fångar upp gemensamma nordiska värderingar som tillit, innovation, hållbarhet, öppenhet och jämlikhet.

Dags att öppna dörrarna

De nordiska medborgarna kan se fram emot att inom de närmaste åren få digital tillgång till offentliga tjänster över landsgränserna. Nyckeln är redan utvecklad, nu ska länderna besluta vilka dörrar de ska öppna.

Här är de nominerade till Nordiska rådets musikpris 2019

13 artister som har skapat unika musikaliska upplevelser är nominerade till Nordiska rådets musikpris 2019. Här finns både violinister, sångare, dirigenter, musikgrupper och en munspelskvartett. Priset uppmärksammar skapande och utövande av musik på en hög konstnärlig nivå och har delats ut sedan 1965.

Nordiska rådet diskuterade demokrati med vitryska politiker

Demokrati och yttrandefrihet stod på agendan då vitryska politiker och representanter för en rad organisationer i Vitryssland besökte Riksdagen i Stockholm på onsdagen. Värd för rundabordsmötet var Nordiska rådet.

”Hela skogssektorn behöver utbildas i att hantera bränder”

I fjol rasade totalt 11 000 skogsbränder i Finland, Norge och Sverige – en dramatisk effekt av det varma sommarvädret. Sedan dess har en nordiska arbetsgrupp jobbat med att ta fram råd till regeringarna om hur likande kriser för skogsbruket kan förebyggas. De senaste veckornas skogsbränder i Sydsverige och Sydnorge har visat hur angeläget arbetet är.
- Lite tidigare än förväntat ser vi nu bevisen för att vi inte får släppa engagemanget, säger Maria Tunberg, från nordiska arbetsgruppen för skogsbruk och extremväder.

Minskad byråkrati underlättar Norgeflytt

Många nordbor som sökt sig till Norge för att jobba eller studera har upplevt kraven för folkbokföring som ett gränshinder. Efter påtryckningar från Gränshinderrådet lättar nu norska skattemyndigheten på kraven.

Norden pådrivande för globalt plastavtal

I en gemensam deklaration föreslår de nordiska länderna ett nytt globalt avtal som ska minska och förebygga utsläpp av plastavfall och mikroplast i haven.

Nya mål för biologisk mångfald måste vara ambitiösa

Förlusten av biologisk mångfald är en av de största utmaningarna vi står inför. Nu vill de nordiska miljöministrarna ha höga ambitioner och att man lyssnar på unga i förhandlingarna när FN ska sätta nya mål.

Utskott: Satsa på friluftslivet i Norden

En nordisk handlingsplan för friluftslivet kan få fler att vara aktiva och samtidigt värna om naturen i en tid då intresset för naturen ökar. Det är viktigt både i relation till hälsa och hållbarhet anser Utskottet för kunskap och kultur som diskuterade frågan under Nordiska rådets temasessionen i Köpenhamn.

Norden kanaliserar ungas miljöengagemang

Nu sätter arbetet igång med att mobilisera Nordens unga för ett nytt kraftfullt miljöavtal. Det handlar om att erbjuda miljöengagerade unga att bygga upp sin kunskap och få inflytande över FN-avtalet om biologisk mångfald som ska antas år 2020.

Brexit öppnar för mera nordiskt EU-samarbete

Det behövs mera nordiskt samarbete i EU när Storbritannien lämnar unionen. Bland annat det budskapet fördes fram i en EU-valdebatt i samband med Nordiska rådets temasession i Köpenhamn på måndagen.

Lärarnas roll i samhället måste stärkas

Lärarna har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Den rollen återspeglas inte alltid i deras allmänna status. De nordiska utbildningsministrarna menar att det är hög tid att vi gör något åt det. Ämnet stod därför högt på dagordningen när ministrarna möttes i Reykjavik den 9 april.

Norden pådrivande för globalt plastavtal

I en gemensam deklaration föreslår de nordiska länderna ett nytt globalt avtal som ska minska och förebygga utsläpp av plastavfall och mikroplast i haven.

Nya mål för biologisk mångfald måste vara ambitiösa

Förlusten av biologisk mångfald är en av de största utmaningarna vi står inför. Nu vill de nordiska miljöministrarna ha höga ambitioner och att man lyssnar på unga i förhandlingarna när FN ska sätta nya mål.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev