Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Stor potential för nordiskt samarbete inom turism

De nordiska länderna har mycket att vinna på att samarbeta inom turism. Områden där samarbete kan löna sig är bland annat innovation, digitalisering och marknadsföring. Det sägs i en ny rapport som Nordiska ministerrådet har låtit göra.

Nordiska spetskandidater möts i EU-valdebatt

Det blir en helnordisk valdebatt inför vårens Europaparlamentsval. Nordiska rådet samlar för första gången valkandidater från alla tre nordiska EU-länder till en gemensam debatt den 8 april. Det sker i samband med rådets temasession i Köpenhamn.

Nya generalsekreteraren: Alla ska ha nytta av samarbetet

Idag, måndagen den 18 mars tillträder Paula Lehtomäki som Nordiska ministerrådets generalsekreterare. Det blev knappt någon paus efter Lehtomäkis föregående uppdrag som statssekreterare vid statsrådets kansli i Finland, där hennes sista arbetsdag var förra veckan. Men Paula Lehtomäki är motiverad och full av energi.

Fluorerade ämnen förorenar för miljarder euro varje år

Nästan alla människor har i dag så kallade PFAS-ämnen i kroppen. I en ny nordisk rapport uppskattas de årliga hälsorelaterade kostnaderna till 2,8–4,6 miljarder euro för de nordiska länderna och 52–84 miljarder euro för samtliga EES-länder.

Baltiska kostvanor – kartläggning av en övergång till hållbara livsmedelssystem

För första gången någonsin möttes höjdare från civilsamhället, forskarvärlden, regeringar, de nordiska ambassaderna och finansieringsorgan i Lettlands huvudstad Riga för att diskutera behovet av data, tillgängliga handlingsalternativ och olika sektorers möjligheter i övergången till hälsosamma och hållbara livsmedelssystem i Baltikum.

Ny Nordisk Mat söker projekt för hållbar utveckling

Har du ett spännande projekt som kan utveckla den nordiska matkulturen? Ny Nordisk Mat har öppnat en ansökningsrunda för nya samarbeten som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ansökningar som handlar om offentlig mat, hållbar utveckling och kommunikation samt matturism är prioriterade.

Norden lovar driva jämställdheten globalt

”Vi lovar att leverera gentemot jämställdhetsmålet i Agenda 2030 med oförsonlig kraft”. Det skriver de åtta nordiska jämställdhetsministrarna i en gemensam deklaration som de överlämnade till UN Women’s direktör Phumzile Mlambo-Ngcuka på söndagskvällen, amerikansk tid.

Finlands regering avgår

Fredagen den 8 mars lämnade Finlands statsminister Juha Sipilä in regeringens avgångsbegäran till Finlands president Sauli Niinistö.

Norden diskuterar föräldraledighet i FN

Share the Care! Bara om kvinnor och män delar familjeansvaret lika kan vi nå ekonomisk jämställdhet. Det är budskapet från de nordiska jämställdhetsministrarna på FN:s kvinnotoppmöte (CSW63), som börjar nästa vecka. Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir kommer att initiera en nordisk kraftsamling för att nå jämställdhetsmålet i FN:s Agenda 2030.

Norden diskuterar föräldraledighet i FN

Share the Care! Bara om kvinnor och män delar familjeansvaret lika kan vi nå ekonomisk jämställdhet. Det är budskapet från de nordiska jämställdhetsministrarna på FN:s kvinnotoppmöte (CSW63), som börjar nästa vecka. Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir kommer att initiera en nordisk kraftsamling för att nå jämställdhetsmålet i FN:s Agenda 2030.

Är du en "Dad on Board"? Välkommen till FN:s kvinnokommission!

En investering i betald föräldraledighet för pappor är samtidigt en investering i kvinnors karriärmöjligheter. Nordiska ministerrådet för jämställdhet bjuder in pappor i hela världens att visa sitt stöd för delad och betald föräldraledighet under hashtagen #ShareTheCare under starten av FN:s kvinnokommission, CSW63.

Nordiska rådet lyfter jämställdhet och demokrati

Jämställdhet står i fokus då Nordiska rådet möts till Temasession i Köpenhamn den 8-9 april. Också fredsmäkling och vårens EU-parlamentsval avhandlas under de två mötesdagarna.

Nordiska rådet lyfter jämställdhet och demokrati

Jämställdhet står i fokus då Nordiska rådet möts till Temasession i Köpenhamn den 8-9 april. Också fredsmäkling och vårens EU-parlamentsval avhandlas under de två mötesdagarna.

13 nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2019

13 nordiska romaner, noveller och diktsamlingar är nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2019.  Vinnaren offentliggörs i Stockholm senare under hösten och slaget står mellan följande skönlitterära verk.

Föreslå kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2019

Tema för Nordiska rådets miljöpris 2019: Initiativ som främjar hållbar konsumtion och produktion genom att göra mer och bättre med mindre. Alla kan föreslå kandidater till priset. Vinnaren offentliggörs i Stockholm den 29 oktober 2019 under Nordiska rådets session.

Nordborna skall bli ännu mer mobila

Fri rörlighet är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet, och nu ska det bli ännu lättare att flytta till ett annat nordiskt land för att jobba, vara företagare, studera eller bara leva. Bland annat de målsättningarna finns med i den handlingsplan för mobilitet i Norden som de nordiska samarbetsministrarna slog fast i Reykjavik den 7. februari, på det första mötet under Islands ordförandeskap.

Ute nu: Nordisk matpolitisk guide på spanska

Publikationen Solutions Menu som lanserades i juni 2018 samlade för första gången de mest innovativa livsmedelspolitiska lösningarna i Norden. Nu, bara några månader senare, presenteras en spansk upplaga på 2nd Global Conference of the Sustainable Food Systems Programme i Costa Rica.

Starkare betoning på män i nordiskt jämställdhetsarbete

Den kraftfulla metoorörelsen har skakat om självbilden hos en av världens mest jämställa regioner. Och nu gör den tydligt avtryck på politiken. Idag presenteras det nya samarbetsprogrammet som sätter ramarna för jämställdhetsarbetet under åren 2019-2022. Arbetet ska fånga upp mäns drivkraft till förändring.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev