Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Ökat intresse för lokalproducerat och förnybart i krisens spår

Pandemin kommer att ge tillväxten inom bioekonomin en skjuts. Den bedömningen gör en rad forskare och experter i Norden och Baltikum, tillfrågade i en undersökning under april och maj. När människor upplever sårbarheten i den globala ekonomin ökar intresset för lokalt producerad mat, medicin och energi.

Kulturministrarna ger extra medel till krisdrabbat kulturliv i Norden

Coronapandemins framfart har haft stora konsekvenser för kulturlivet i Norden med inställda förställningar, stängda museum och friställda kulturmedarbetare och konstnärer. På ett digitalt möte den 28 maj beslutade de nordiska kulturministrarna om att stödja det nordiska kulturlivet med extra medel för att lindra effekterna av covid-19.

Coronakrisen kan skapa skatteknipa för gränspendlare

Stängda gränser i Norden innebär att anställda som gränspendlar riskerar att dubbelbeskattas. Anledningen är att man enligt avtal länderna emellan ska betala inkomstskatt i det land där man arbetar, men det är oklart vad som händer när man arbetar hemifrån. Det skapar oro i Nordiska rådet.

Energiministrar: Grön energiomställning ska driva på nystarten efter covid-19

De nordiska energiministrarna vill att hållbara energilösningar ska vara en drivkraft när ekonomin nystartas efter coronakrisen. På ett digitalt möte den 26 maj drog ministrarna upp riktlinjerna för återhämtningen och godkände också en deklaration om hur den nordiska elmarknaden ska utvecklas framöver.

Så motverkar Norden bakslag för jämställdheten under krisen

När coronakrisen var ett faktum höjde alla de nordiska länderna snabbt beredskapen för att våldet mot kvinnor kunde öka. De öppnade fler akutboenden och införde nya sätt för kvinnor att larma polisen. Men jämställdhetspolitiken just nu handlar också om att regeringarnas respons på krisen inte får skapa backlash för jämställdheten på lång sikt.

Så motverkar Norden bakslag för jämställdheten under krisen

När coronakrisen var ett faktum höjde alla de nordiska länderna snabbt beredskapen för att våldet mot kvinnor kunde öka. De öppnade fler akutboenden och införde nya sätt för kvinnor att larma polisen. Men jämställdhetspolitiken just nu handlar också om att regeringarnas respons på krisen inte får skapa backlash för jämställdheten på lång sikt.

Nattåget rullar vidare i Nordiska rådet

Det finns en ökande press på att återetablera nattågsförbindelser mellan de nordiska huvudstäderna och vidare ut i Europa. Detta vill Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling ytterligare förstärka och kommer nu med ett förslag om att få nattåget på rälsen igen.

Ministrar vill stärka det nordiska transportsamarbetet

De nordiska transportministrarna vill stärka samarbetet inom transportsektorn. Ministrarna höll ett informellt digitalt möte den 7 maj och enades om att öka samarbetet inom en del områden, med tonvikt på gröna och hållbara lösningar.

Final call till Nordiska rådets miljöpris 2020

Extraordinära insatser sökes! Känner du en kandidat som förtjänar att få Nordiska rådets miljöpris? I så fall ska du skynda dig – tidsfristen för nominering är onsdag 13 maj.

Nordiska ministrar vill säkerställa synergier mellan ekonomisk återuppbyggnad och grön omställning efter coronakrisen

När världsekonomin ska sättas i gång igen efter coronakrisen är det viktigt att den gröna omställningen utgör en motor i återuppbyggnaden. Det var budskapet från de nordiska klimat- och miljöministrarna efter torsdagens möte. Samtidigt tog de nordiska ministrarna tillfället i akt att uttrycka sitt fulla stöd för det brittiska ordförandeskapets förberedelser inför det uppskjutna klimatkonferensen COP26.

Ex-ministern Bucht vill att Norden står enat inför nästa kris

De nordiska länderna bör ta fram en gemensam krisstrategi innan nästa kris slår till. Det säger ex-ministern Sven-Erik Bucht, som är ny svensk medlem i nordiska Gränshinderrådet. Han säger också att gränshindren måste bort om Norden ska nå visionen om att bli världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Utskott: Studiemedel till nordiska folkhögskolestudenter

Utveckling av det nordiska språksamarbetet, studiemedel till folkhögskolestudenter samt uppföljning på förslaget om gemensam legitimation för osteopater var på agendan när Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur hade sitt första möte online.

Nordiska rådet i brev till statsministrarna: Samarbeta mer i kristider

Nordiska rådets presidium har sänt ett brev till de nordiska statsministrarna med anledning av coronapandemin. I brevet uppmanas regeringarna i Norden att samarbeta mera i kampen mot coronaviruset och i kristider. Presidiet föreslår bland annat att det inrättas en oberoende nordisk krisberedskapskommission.

Nordiska rådet i brev till statsministrarna: Samarbeta mer i kristider

Nordiska rådets presidium har sänt ett brev till de nordiska statsministrarna med anledning av coronapandemin. I brevet uppmanas regeringarna i Norden att samarbeta mera i kampen mot coronaviruset och i kristider. Presidiet föreslår bland annat att det inrättas en oberoende nordisk krisberedskapskommission.

Livsmedelspolitik under coronakrisen: dela dina bästa idéer

Tomma butikshyllor, brist på säsongsarbetare i jordbruket – men också en ökning av hemmaodling och nya initiativ där kockar använder överbliven mat från sina tomma restauranger för att laga lunch till vårdanställda. Det här är bara några plock från den nya verkligheten i de nordiska länderna vi läser om. Nordic Food Policy Lab sätter nu igång en mängd debatter för att dela kunskap, erfarenheter och idéer som kan ge inspiration till utveckling av en hållbar livsmedelspolitik i coronakrisens efterdyningar.

Nordiska rådet, Island och Skottland höll digitalt möte om corona

Coronapandemin stod i fokus när representanter för Nordiska rådet, isländska Alltinget och det skotska parlamentet höll ett digitalt möte måndagen den 20 april. Mötet handlade bland annat om att utbyta erfarenheter kring coronaviruset och att lyfta fram betydelsen av nära samarbete i kristider.

Gemensam nordisk insats kopplad till coronakrisen

De nordiska länderna gör en gemensam satsning på forskning och andra konkreta åtgärder för att hjälpa regionen att ta sig ur den svåra situation COVID-19 har lett till.
På ett extra insatt möte den 17 april beslöt de nordiska samarbetsministrarna att prioritera dessa insatser i Nordiska ministerrådets budget både 2020 och 2021.

Dålig koll i Norden på tappade fiskeredskap

Det ligger tonvis med tappade och trasiga fiskeredskap på havsbottnarna utmed Nordens kuster. En del av dem fortsätter att fånga fisk. Andra blir till finfördelad plast som hamnar i magarna på fisk och sjöfågel.
- Det är en situation som inte är Norden värdigt år 2020, säger Gjermund Langedal, projektledare för Clean Nordic Oceans.

Dålig koll i Norden på tappade fiskeredskap

Det ligger tonvis med tappade och trasiga fiskeredskap på havsbottnarna utmed Nordens kuster. En del av dem fortsätter att fånga fisk. Andra blir till finfördelad plast som hamnar i magarna på fisk och sjöfågel.
- Det är en situation som inte är Norden värdigt år 2020, säger Gjermund Langedal, projektledare för Clean Nordic Oceans.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev