Nordisk Samarbejde RSS (Skandinavisk)

Final call till Nordiska rådets miljöpris 2022

Extraordinära insatser sökes! Känner du en kandidat som förtjänar Nordiska rådets miljöpris? I så fall ska du skynda dig – tidsfristen för nominering är tisdag 10 maj.

Stärkt samarbete inom handeln kan ge stor nordisk nytta

Det finns goda möjligheter för de nordiska länderna att fördjupa samarbetet inom handeln ytterligare. Det visar en färsk rapport som Kommerskollegium i Sverige har gjort och som nyligen presenterades för det nordiska Gränshinderrådet.

Klarsignal om grønne skipskorridorer i Norden

De nordiske klima- og miljøministrene har blitt enige om at landene sammen skal arbeide for å etablere grønne korridorer for utslippsfri skipsfart mellom havner i Norden.

Nordiske ministre enige om internasjonale klimaforpliktelser

De nordiske landene tar felles ansvar for regionens arbeid i internasjonale forhandlinger. På et møte i Oslo i dag diskuterte ministrene blant annet Glasgow Climate Pact, en felles vei fram mot COP27, det nordiske lederskapet i forhandlingene om en global avtale mod plastforurensning, COP15 og Nordens bidrag til å innfri Clydebank-deklarasjonen: etablering av grønne skipsfartsruter i Norden.

Stärkt samarbete inom handeln kan ge stor nordisk nytta

Det finns goda möjligheter för de nordiska länderna att fördjupa samarbetet inom handeln ytterligare. Det visar en färsk rapport som Kommerskollegium i Sverige har gjort och som nyligen presenterades för det nordiska Gränshinderrådet.

Stärkt nordiskt samarbete om klimat och miljö

Norden är redan känt för sin ambitiösa klimat- och miljöpolitik som aktivt bidrar till lösningar på klimat- och naturkrisen. Vision 2030 stärker satsningen på detta område. Målet är att Norden ska stärka sin position som ”ledare bland ledare” i den gröna omställningen.

Nytt nordiskt-baltiskt samarbetsavtal sätter Ukraina i fokus

De nordiska och baltiska länderna måste göra sitt yttersta för att stödja Ukraina och säkra fred och stabilitet i regionen. Det är en del av innehållet i ett samarbetsavtal mellan Nordiska rådet och Baltiska församlingen för åren 2022-2023.

Rekordmånga ville veta mer om Norden under 2021

År 2021 var ett rekordår för Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden. Aldrig tidigare har antalet besök och sidvisningar på Info Nordens sajt och antalet frågor som infotjänsten besvarade varit så högt som i fjol.

Risk att kulturarvet glöms bort i den gröna omställningen

I hela Norden rustar vi oss för översvämningar, skogsbränder, jordskred och havsnivåhöjningar i klimatförändringarnas spår. Men ibland innebär klimatanpassningen i sig ett hot mot kulturarvet på platsen. Det visar en ny rapport som också listar exempel på goda lösningar runt om i Norden.

Nordic Bridges presenterar höjdpunkterna i vårprogrammet

Tjugotvå dokumentärer av nordiska filmskapare på dokumentärfilmfestivalen Hot Docs i Toronto, musikuppträdanden av Jenseeraq X Uummatit, ISÁK och Sara Ajnnak samt premiär för dansföreställningarna Story, story, die och The Days. Det är bara ett urval av nordiska höjdpunkter på Nordic Bridges som äger rum över hela Kanada under de kommande månaderna.

Nordic Bridges announces latest highlights in spring programme

Twenty-two documentaries by Nordic filmmakers at the Hot Docs Festival in Toronto, musical acts Jenseeraq X Uummatit, ISÁK, and Sara Ajnnak and the premieres of the dance performances Story, story, die and The Days. These are just a few Nordic highlights that will take place across Canada over next couple of months following the announcement of the spring programme for Nordic Bridges.

Politiska dialoger stärker kultursamarbetet mellan Norden och Kanada

En serie virtuella nordisk-kanadensiska politiska dialoger om konst och kultur ägde rum hösten 2021. Sammanlagt 180 deltagare diskuterade aktuella frågor som rör den kulturella dimensionen av hållbar utveckling och grön omställning, innehållsmässig mångfald på nätet samt framtiden för rörlighet och kulturexport. I en sammanfattning av resultatet som nu har publicerats presenteras tolv intressanta slutsatser.

Finland lyfter välfärden som prioriterad fråga i Nordiska rådet

Den gröna omställningen, en åldrande befolkning och allt färre som jobbar och betalar för vår välfärd. Det är bara några utmaningar som den nordiska välfärdsmodellen står inför. Modellen är värd att slå vakt om, anser Finland, som lyfter välfärdsfrågan som en av de viktigaste prioriteringarna i Nordiska rådet i år.

NordGens nya hus ska sprida frön och kunskap för klimatet

Idag, den 4 april, har nordiska ministrar invigt ett nytt nordiskt kunskapscenter för genetiska resurser i Alnarp utanför Malmö i Sverige. Från NordGens nya hus kommer såväl frön som kunskap att spridas för att klimatanpassa och stärka konkurrenskraften hos det nordiska lantbruket.

Dessa kan vinna Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2022

13 nordiska bilderböcker, ungdomsromaner och diktsamlingar är nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2022. En lekfull berättarglädje, särpräglad humor och melankoli lyser igenom bland de nominerade böckerna där bilderbokens många möjligheter också är brett representerad. Vinnaren offentliggörs i Helsingfors den 1 november.

Nordiska rådet samarbetar internationellt kring digitalisering

Nordiska rådet, Baltiska församlingen och Benelux-parlamentet har undertecknat en gemensam deklaration om digitalisering. Det skedde i samband med Benelux-parlamentets vårsession i Bryssel, där de tre organisationerna också höll en informell diskussion om kriget i Ukraina.

Unikt trendbrott: Pandemin gav en babyboom i hela Norden

Trots stigande arbetslöshet och osäkerhet om framtiden, ökade barnafödandet i alla de nordiska länderna under 2021, visar State of the Nordic Region som publiceras i dag. Rapporten presenterar också färska och jämförande siffror på hur Nordens länder och regioner återhämtat sig ekonomiskt efter pandemin.

Nordiska rådet vill se tätare samarbete kring krisberedskap

Civil krisberedskap var vid sidan av Rysslands anfallskrig på Ukraina ett stort tema på Nordiska rådets temasession i Malmö. Rådet godkände en rekommendation som uppmanar de nordiska regeringarna att följa upp förslagen i den så kallade Enestam-rapporten om krisberedskap. Dessutom hölls en debatt i plenum om rapporten.

Pandemin blev Gränshinderrådets största utmaning

Coronapandemin har varit den allt överskuggande utmaningen för det nordiska Gränshinderrådet under det förra verksamhetsåret. Under pandemin inrapporterades långt över hundra störningar i den fria rörligheten till Gränshinderrådet, visar årsrapporten för 2020/2021.

Sidor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev