Utställning om förändringar runt om oss. Originaltitel "Changes on the Northern shores"

Förändringar

Vad händer runt om oss och varför?

”Förändringar” (i original "Changes") är en utställning och workshops av 8 olika konstnärer från olika delar av Norden som har samarbetat med 3 forskare för att ta fasta på de förändringar som händer runt om oss. I utställningen kommer du att få se och höra en mängd olika konstformer (konstinstallationer, skulpturer, målningar, videokonst, grafik, foto) från inte mindre än sex olika nordiska länder. Du kommer att få uppleva allt från ljud och migrationsmönster hos valar, till urbaniseringen av Grönlands huvudstad Nuuk och den hotade populationen av de enda tumlare i Östersjön och undervattensvärlden på vackra Åland.

COVID-19 har förändrat vardagen för de flesta. Pandemin kan ha en långvarig påverkan och förändra människors beteende och åsikter. Samtidigt pågår globala förändringar, som migreringar från små samhällen till stora städer, eller från svåra omständigheter i strävan efter ett bättre liv. Det är en långsam migration av fauna och flora mot de kalla områdena och global minskning av biologisk mångfald. Alla har säkert hört talas om klimatförändringar och global uppvärmning. Alla dessa förändringar påverkar också Norden. Effekterna av förändringar som är olika beroende av plats. Förändringar som kan betraktas som positiva, neutrala eller negativa.

Vilken typ av förändringar har ålänningarna märkt på sina öar, i havet som omger dem eller i deras personliga liv? Är det samma förändringar som isländare upplever? Eller folk på Lofoten? Detta är ämnen som behandlas av projektet ”Changes on Northern Shores” (här översatt till Förändringar vid Nordens kuster), och projektets medlemmar presenterar olika synpunkter över vad som händer i det vidsträckta nordiska området med betoning på förändringarna i Östersjön.

Verken i utställningen är ljud- och bildkonst i en mängd olika media, inklusive videor, fotografier, installationer, ljudverk och blandade medier. Forskare har arbetat sida vid sida med bildkonstnärerna och på så vis skapar konsten en verklig aha-upplevelse. 

Changes on Northern Shores är en grupp konstnärer och forskare som arbetar i olika delar av Norden, omfattande 11 medlemmar vara 8 är konstnärer som arbetar med olika konstformer (konstinstallationer, skulptur, målning, videokonst, grafik, foto) från sex olika nordiska länder:

8 konstnärer: 

 • Valgerdur Hauksdóttir (IS)
 • Josefina Posch (SE)
 • Tulle Ruth (DK / NO)
 • Katja Syrjä (AX)
 • Ove Pedersen (NO)
 • Kaisu Koivisto (FI)
 • Liisa Kanerva (FI / NO)
 • Julie Edel Hardenberg (GL)

3 forskare (marinbiologer): 

 • Christoffer Boström (FI)
 • Olli Loisa (FI)
 • Tiu Similä (FI / NO)

Evenemangsprogram under utställningen och vernissage:

9.9, kl. 17.30-18.30, ”Konstnärer och forskare talar om förändring”. 

Vid vernissaget kommer några av deltagarna, både konstnärer och forskare att presentera sina verk och tankar på plats. 

10.9, kl. 18.00-20.00 "Föreläsning martima undersökningar"

Några föreläsningar från maritima undersökningar vid NIPÅ, Storagatan 9.

Några ord från deltagarna:

Valgerdur Hauksdottir - ISLAND

Mina verk är mestadels etsningar och litografier på papper och blandade utskrifter ibland på båda sidor av transparent papper från Japan. Verken är skapade med mindre giftiga och hållbara metoder för konsttryck för att skydda konstnärens hälsa och miljön. Återkommande teman påverkas av cykliska händelser i naturen. Kontrasterande krafter mellan ljus och mörker, stillhet och rörelse, tystnad och ljud reflekterar över mitt perspektiv och tolkning av omgivningen, inte begränsat till eget liv men omfattar generationer från alla tider, döljer definitionen av en början och ett slut men alltid med ultimat respekt för natur- och miljölagarna.

Liisa Kanerva - Norge, Olli Loisa - Finland

Bildkonstnären Liisa Kanerva (NO) och en marinbiolog Olli Loisa (FI) kommer att presentera långsamma och snabba oönskade förändringar och två lokalt hotade djur som bor i skärgårdshavet. Djuren är tumlare i Östersjön och sälar i Östersjön.

Katja Syrjä - Åland

Fokus för mina verk är Ålands undervattensvärld. Jag använder havsgräs och tång för att skapa handgjorda papper i mitt eget pappersbruk på Markusböle i Finström och kombinerar handgjorda papper med stenlitografi. Jag vill uppmärksamma hur viktiga vissa arter är för ekosystemet, som fungerar som ett korallrev i Östersjön; binder kol och näringsämnen och producerar syre. Jag använder till och med alger som har multiplicerats väsentligt som ett resultat av överanrikning av näringsämnen i våra stränder och försöker hitta nya sätt att använda material och vrida situationen till något vi kan använda. Jag har samarbetat med Husö Biological Station; Åbo Akademi universitetets forskningsstation på Åland.

Kaisu Koivisto - Nya Nuuk - Finland

Nuuk är huvudstaden i Grönland, som ligger cirka 240 km söder om polcirkeln. Cirka en tredjedel av Grönlands totala befolkning bor i Nuuk-området. Nya Nuuk är en visuell utforskning om de snabba förändringarna som sker i miljön i Nuuk, som ett resultat av komplexa förändringar i många delar av samhället och ekonomin. Urbanisering är ett faktum också i Nuuk. Under mitt första besök i Nuuk 2018 läste jag i en broschyr att det beräknas att befolkningen i Nuuk år 2030 är 30 000. Nu är det cirka 18 000. Staden förändras snabbt, eftersom nya byggnader ersätter gamla och nya förorter byggs mitt i det karga och majestätiska landskapet.

Josefina Posch - Göteborg, Sverige

Josefina Poschs konstnärskap kretsar kring miljö, klimat och hållbarhet. Hennes senaste arbeten utforskar kolonialiseringen och föroreningen av rymden.

Ledd av rika nationer och privata företag, en del av 1%, speglar utforskandet av rymden den koloniseringen som har ägt rum på jorden där vi fortfarande kämpar för att hitta lösningar på den negativa påverkan på miljön och kulturen som har haft.

2019 var det 50 år sedan månlandningen och i år 2021 är det rusningstrafik till planeten Mars; Förenade Arabemiratens rymdsond har gått in i planetens omloppsbana; dagar efter gick även en kinesisk Rymdsond in och NASAS Rover har landat. Det beräknas att det redan finns mer än 200 000 kg konstgjort material på månen, och i rymden uppgår några stora skräpföremål till 20 000. Sveriges första satellit Viking sköts upp 1986, trots att uppdraget avslutades ett år senare kretsar satelliten fortfarande runt jorden. Allt detta rymdskräp skapar hög risk för kollisioner som i sin tur skapar mer skräp och de flesta kollisioner sker vid jordens polära områden. Planerade störtningar på jorden riktas till en plats i mitten av Stilla havet ”Point Nemo” eller ”kyrkogården för rymdfarkoster”. Oplanerade kan ske som helst som senast då Kinas The Long March 5B raketdel kraschade i Indiska Oceanen.

Ove Pedersen (konstnär) och Tiu Similä (marinbiologer) - Norge

”Vårt samarbete började med 3 döda spermahvalar som tvättade upp på Andøyas stränder i norska norra Norge, och därefter fortsatte vi att arbeta tillsammans på de levande spermhvalarna.

Konstverk i denna utställning är manipulationer av det forskningsmaterial som vi samlat in samt bidrag från Tius kollegor inom området. Ljudstyckena är avsedda att introducera människor till den akustiska världen av valar samt skapa medvetenhet kring de problem vi tillför deras livsmiljö.  

Tulle Ruth - Norge

Från fönstren kan både fotgängare och inomhuspublik höra ljud som rör sig i mönster längs fönsterytorna.Ljudet är bekant men ändå ganska okänt men härstammar från renarna.

De gör ett visst "knakande ljud" med sina bakben, vilket mitt projekt TRACKS undersöker i samarbete med renskötarna i Brekken / Røros, Norge.

Julie Edel Hardenberg - Grönland

”Inua” är titeln på mina bitar och betyder den speciella essens som finns i alla levande varelser - människor, djur, sjöar, berg och växter. Betydelsen skiljer sig från ord som själ och ande, för enligt min förståelse Inuahänvisar till naturen och dess egen integritet, -som jag tror att det moderna samhället är bortkopplat från.

Var? Nordens institut på Åland, Storagatan 9, Mariehamn
Vad? Utställning och workshops "Förändringar"
När? 9.9 - 21.10

Öppettider under utställningsperioden: torsdagar kl. 17-20, lördagar kl. 12-15

Övriga tider enligt överenskommelse. Kontakta oss gärna för att boka tid.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev