Bild på Malin Gustavsson.

Heldagsseminarium om jämställdhet

För jämställhet och jämlikhet i arbete med konst och kultur för och med barn och unga

Välkommen till ett heldagsseminarium under ledning av Malin Gustavsson, VD samt jämställdhets- och mångfaldsexpert vid Ekvalita. Seminariet riktar sig till rektorer, grundskolelärare, bibliotekarier, politiker och yrkeskonstnärer.

Ekvalita är en strategisk och kreativ förändringsaktör för modiga och nytänkande företag och organisationer. De erbjuder sin samlade kunskap för att öka jämställdhet, mångfald och inkludering i verksamheter, i tjänster och produkter. För NIPÅs projekt med förmedling av konst för och med barn och unga i Ålands skolor står detta i fokus.

Program:

Kort introduktion om grunderna för jämlikhet och jämställdhet För jämställhet och jämlikhet i arbete med konst och kultur för och med barn och unga i skolan och i samhället.

Diskussionsövningar med koppling till egna uppdraget och konst/skola.

  • Nyansering av begrepp som inkluderande, jämlikhet, välmående.
  • Om att granska sin egen verksamhet och lyssna till varandra.
  • Hur identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet?

 I mindre grupper möts olika aktörer till diskussion kring de ovan nämnda frågeställningarna för att utbyta av tankar och idéer och tillsammans reflektera över hur de vill arbeta med dessa frågor.

Alla samlas sen i plenum och berättar om sina samtal för att sen diskutera: Hur gör vi i praktiken, samverkan mellan skolan, dess uppdrag, konstnärlig frihet och barnet självt?

Efter seminariet ska deltagarna ha en insikt i teman kring jämställhet och jämlikhet i arbete med konst och kultur för och med barn och unga i skolan och i samhället, samt verktyg och perspektiv till den egna verksamheten.

Projektet arrangeras i samarbete med Högskolan på Åland och är ett komplement till Kulturkraft, kultur för åländska skolbarn. 

Vad och för vem? Heldagsseminarium för rektorer, lärare i grundskolan, bibliotekarier som viktiga aktörer i kommunerna, politiker inom kultur, undervisning, hälsa och social samt yrkeskonstnärer på Åland
När? Onsdag 19 april kl. 10.00-15.00, 2023
Var? Högskolan på Åland, Auditoriet Neptunigatan 17, Mariehamn
Anmälan till: anders.berndtsson@nipa.ax

Prenumerera på vårt nyhetsbrev