Dags att nominera till årets bärkraftspris - bild.

Vem vill du ska få bärkraftspriset?

Publicerad onsdag 13 maj kl 16:26

NIPÅ är en aktiv och stolt medaktör i nätverket bärkraft.ax. Hållbarhet är viktigt för oss och har en central roll i all vår verksamhetsplanering. Nu vill vi passa på att påminna om att det är tid att nominera lämpliga kandidater till årets bärkraftspris. Pga corona-pandemin har det årliga bärkraftsmötet flyttats fram till efter sommaren. Detta betyder i sin tur att nomineringsperioden är förlängd.

Bärkraftprisets syfte

Bärkraftprisets syfte är att uppmärksamma människor och initiativ som framgångsrikt förmedlar och/eller agerar goda exempel i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Med bärkraftpriset vill man uppmärksamma personer, organisationer och/eller företag som agerar som innovatörer, inspiratörer och ledare i förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. Den/de nominerade fokuserar på ett eller flera av målen i agendan och detta sker i ordinarie verksamhet eller vardag.

Målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland: 

 • Mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer
 • Mål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället
 • Mål 3: Allt vatten har god kvalitet
 • Mål 4: Ekosystem i balans och biologisk mångfald
 • Mål 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag
 • Mål 6: Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet
 • Mål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Fyra kategorier

I år finns det 4 olika kategorier att rösta på 

 1. Privatperson
 2. Förening
 3. Företag
 4. Offentlig sektor

Mottagaren av 2019 års bärkraft-pris blev Ålands Natur & Miljö

Och nu är det dags för dig att påverka de nominerade för 2020 års pris! Klicka här för att läsa mer och nominera till årets bärkraftpris!

Foto: Levi XU

Prenumerera på vårt nyhetsbrev