Foto: Forest Simon Unsplash

Open Call

Publicerad måndag 11 oktober kl 09:44

Arbetar du med produktion av dans i ett nordiskt eller baltiskt land? Skulle du vilja arbeta med en mentor i ett år för att växa och utvecklas som producent?

Då vill vi tipsa dig om NB8 Mentoring Program, ett kapacitetsuppbyggande mentorskapsprogram och nätverk för frilansande dansproducenter. Programmet är avsett för chefer och producenter från alla nordiska och baltiska länder. Under 2022-23 kommer NB8 att genomföra två cykler med ettåriga mentorprogram.

För 2022 kommer åtta stycken att väljas ut genom ett Open Call. Dessa åtta kommer att matchas med en erfaren mentor från ett annat land under ett år. De ansökande förväntas ha viss utbildning och/eller erfarenhet av professionellt ledararbete inom dans/scenkonst.

Mentoråret börjar i januari 2022 i Helsingfors, där alla utvalda och deras mentorer kommer att samlas för en tredagars workshop 25 - 28 januari 2022.

Under mentorskapet kommer man att träffa sin mentor individuellt löpande och året avslutas med en samling i Helsingfors där man delar erfarenheter och lärdomar. Resor och boende kommer att tillhandahållas för de utvalda och mentorerna.

Deadline för att ansöka till detta Open Call är 28 oktober, urvalet görs i november.

Läs mer om programmet och hur du ansöker här.

Lycka till!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev