Den Andre och havet

Teoretisk och konstnärlig workshop kring främlingskap och helighet

Publicerad måndag 23 september kl 08:09

Den Andre och havet. 

Vem är ”den Andre”? Hur ska vi kunna gestalta relationen mellan ”vi” och ”dom”? Hur möter vi främlingen? Vem är främlingen? Vem är du och jag? Hur formas våra identiteter? Hur kan vi gestalta ”den Andre”? Vilka existentiella frågor måste ställas? Kan begreppet helighet betraktas som ett slags emblem för annorlundaskapet? Hur gestaltas detta i konsten, i samtidskonsten?

Målgrupp

Är du professionellt verksam konstnär, formgivare, författare, skribent eller kulturarbetare i Norden? Då är det här en workshop för dig! 

I workshopen blandas teori med konstnärlig praktik kring temat främlingskap och helighet. Här får du en bred idéhistorisk genomgång av några centrala förståelsemodeller inom samtida konst och idéhistoria under ett antal olika föreläsningar. Den konstvetenskapliga, idéhistoriska teorin och diskussionen ges samtidigt möjlighet att vävas samman med egna konstnärliga processer genom handlett eget konstnärligt/skriftligt arbete. I workshopen ingår även en introduktion till gregoriansk sång samt exkursioner till åländska kyrkor. Samtliga delar av workshopen går på svenska. 

Upplägg

Workshop 19-31 augusti 2020 på Åland

Presentationsutställning Under workshopstiden har deltagarna möjlighet att presentera ett tidigare verk i en utställning på Galleri NIPÅ i Mariehamn. 

Eget arbete (med handledning på distans)  under september-oktober 2020

Redovisning i form av utställning i Sankt Mårtens kyrka i Mariehamn samt en publikation, oktober/november 2020.

Workshopdragare/föreläsare

Tom Sandqvist 

Professor emeritus i konstens teori och idéhistoria, docent i konstvetenskap, författare och konst-litteraturkritiker. Tom är bosatt och verksam i Sverige. Speciellt hans forskning kring dadaismens östeuropeiska och judiska rötter har väckt internationell uppmärksamhet. 

Henrika Lax

Konstnär, bosatt och verksam på Åland. Har under de senaste åren engagerats i frågor om människan och hennes existentiella gensvar på det som skrämmer och fascinerar. Har lång erfarenhet av att leda kurser i måleri och tematiskt förankrade konstnärliga processer. Arbetar med måleri, text, teckning, ljud, gregoriansk sång och performance.

Gästföreläsare:

Katarina Gäddnäs (FI), församlingspräst

Merete Mazzarella (FI), professor emerita i svensk litteratur vid Helsingfors Universitet

Ann Edholm (SE), konstnär, professor, ledamot av Kungliga Akademien för de Fria Konsterna

Fler gästföreläsare tillkommer eventuellt. 
 

Intresseanmälan, deltagaravgift och urval

Anmäl ditt intresse redan nu! 

Intresseanmälan tillsammans med portfolio och/eller CV skickas till andreochhavet@gmail.com

Deltagaravgift: 500 euro 

(omfattar logi och helpension på Pensionat Solhem, exkursioner, katalog, utställningar samt material för 100 euro)

Max 15 deltagare får plats på workshopen. Ett urval gör på basis av konstnärlig grund och kort motivering. 

 

För ytterligare information, kontakta Tom eller Henrika

Projektet förverkligas i samarbete med Nordens Institut på Åland och Mariehamns församling.

Observera att projektet är avhängigt extern finansiering, och endast kan förverkligas om sådan finansiering beviljas. 

Läs mera om workshopen och dess tematik i projektbeskrivningen som återfinns längre ner på sidan. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev