Ny ansökan för att tackla kulturbranchens utmaningar till följd av COVID-19 -epidemin

Ny ansökan för att tackla kulturbranchens utmaningar till följd av COVID-19-epidemin

Publicerad måndag 30 mars kl 12:23

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut verkar i många länder, öppnar nu en ny ansökan för att tackla kulturbranchens utmaningar till följd av COVID-19 -epidemin. 

Fokus ligger på finländska konstnärer och konstnärsgrupper. Syftet med projektet är att möjliggöra konstnärers inkomst och fortsatta internationella samarbeten. Även om rörlighet och fysiska möten begränsas, vill de betona vikten av internationellt samarbete och nätverk. Ett stort orosmoment är att spridningen av epidemin kan leda till att det internationella samarbetet minskar.

Med hjälp av Together Alone -projektet vill institutet uppmuntra konstnärer att begrunda hur man kan bibehålla rörlighet och samarbete i situationer där fysiska möten inte längre är möjliga. Projektet är särskilt riktat till konstnärliga projekt som stöder internationellt samarbete utan fysisk kontakt.

Instituten söker konstnärliga projekt som har anknytning till följande teman: undantagstillstånd, radikal förändring, resiliens, konstnärligt arbete i framtiden och ensam tillsammans. Projektet är på samma gång en dokumentation av undantagstillståndet i samhället och hur den globala krisen reflekteras i konsten. Projektet är öppet för alla finländare eller i Finland bosatta professionella konstnärer vars kalendrar har tömts på grund av pandemin.

Läs mer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev