Jesper Theilgaard - Vädret i konsten vid Önningebymuseum. Nordens Institut på Åland

Vädret i konsten på Önningebymuseet

Konstnärer har i alla tider varit inspirerade av och till vissa delar även beroende av vädret. Nu får vi den erfarna danska meteorologen Jesper Theilgaard till Åland och möjlighet att höra mer om hans spännande reflektioner kring hur vädret sett ut historiskt i konsten, vad det har betytt för oss och vad detta kan ge oss för kunskap framöver.

Vädret i konsten, Önningebymuseet 
24.4, kl. 19.00

Biljetter 10 € köps på plats

Under sitt Ålandsbesök håller Jesper Theilgaard även flera andra intressanta föredrag, på bl.a. Högskolan på Åland och på Alandica Kultur och Kongress. Många av oss har reflekterat över den extremt torra och varma sommaren, därefter stormen Alfrida och alla har vi nog i någon mån tagit del av Greta Thunberg-inspirerade aktioner runt om i hela välrden. Klimatfrågorna berör som aldrig förr och oron för klimatet växer. Är det vi upplever extremväder? Är detta vårt nya normala? Vad kan man göra?

Det finns en hel del myter om klimatet och många olika uppfattningar om vad som är klimatförändringar och global uppvärmning. Jesper Theilgaard har mer än 40 års erfarenhet inom klimatforskning och han ser det som en viktig uppgift att prata om vidden av de pågående klimatförändringar som förändrar vår omvärld. Vi behöver aktion nu om klimatförändringarna inte skall skapa ännu mer kaos i världen.

Vi ser fram emot att välkomna Jesper Theilgaard till Åland den 24-25.4, då han kommer att hålla en rad intressanta föredrag kring klimatforskning och klimatutveckling.

Myter och fakta om klimatförändringar, Öppna högskolan på Åland 25.4, kl. 13.00-16.00

Extremväder på Åland, Alandica Kultur & Kongress, 25.4, kl. 19.00

NIPÅ är medaktör i nätverket barkraft.ax och arbetar aktivt för att genom konst och kultur inspirera till ett hållbart och bärkraftigt samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev