Nordiska kulturfonden

Nordiska kulturfonden stöder ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, som präglas av mångfald och är tillgängligt samt av hög kvalitet.

  • Fonden utvecklar samspelet mellan strategiskt stöd och uppföljningen av det för att vara en aktör att räkna med i utvecklingen av konsten och kulturpolitiken.
  • Fonden skapar synlighet och nya sammanhang för vår verksamhet genom proaktiva kulturpolitiska initiativ och ett aktivt kommunikationsarbete

Nordiska kulturfondens arbete kan därmed beskrivas med utgångspunkt i verksamhetens tre delar:

  • Fonden ger stöd till projekt som genom kultursamarbete bidrar till en positiv utveckling för konsten och kulturen i Norden och vi utvecklar en systematisk uppföljning av stödet.
  • Fonden arbetar med kulturpolitiska initiativ. Vi erbjuder arenor som kan bidra till att synliggöra, utveckla och förmedla kunskap om kultur och kulturpolitik i Norden, och vi deltar i befintliga nätverk och skapar debatter tillsammans med relevanta kulturaktörer.
  • Fonden utvecklar vår externa kommunikation så att vi kan vara en respekterad aktör i utvecklingen av kulturpolitiken i Norden, en viktig källa till kunskap om kultur och en trovärdig, professionell och öppen samarbetspartner och bidragsgivare.

Detaljerad information om fonden kriterier och ansökningsförfarande hittar du på Nordiska kulturfondens webbplats

Nordiska kulturfonden är en organisation under Nordiska ministerrådet

Subscribe to our newsletter